เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

General Category => ข่าวเกษตรวันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 06:37:37 PM

หัวข้อ: ข้าว​นาปรัง​สกลฯ​รอด​ตาย ชลประทาน​ช่วย ทัน​ฤดู​เก็บเกี่ยว
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ พฤษภาคม 03, 2011, 06:37:37 PM
นาย​ชลิต ดำรง​ศักดิ์ อธิบดี​กรมชลประทาน เผย​ว่า การ​ปลูก​พืช​ฤดู​แล้ง​ประจำปี 2553/54 ใน​พื้นที่​ชลประทาน​ของ​จังหวัด​สกลนคร ได้​กำหนด​ให้​ปลูก​พืช​ฤดู​แล้ง​ประมาณ 53,000 ไร่ ซึ่ง​ขณะ​นี้​เป็น​ไป​ตาม​แผนที่​กำหนด​ไว้ ไม่​มี​ผล​ผลิต​ทางการ​เกษตร​โดยเฉพาะ​ข้าว​นาปรัง​ได้​รับ​ความ​เสียหาย​จาก​ปัญหา​ภัย​แล้ง ​เลย เนื่องจาก​ปริมาณ​น้ำ​ใน​อ่างเก็บน้ำ​ที่​สำคัญๆ มี​ปริมาณ​น้ำ​เพียงพอ​สำหรับ​การ​ทำ​นาปรัง และ​การ​อุปโภค​บริโภค นอกจาก​นี้​ใน​พื้นที่​ต่อ​เนื่องจาก​พื้นที่​ชลประทาน ยัง​จัด​ส่ง​เครื่อง​สูบ​น้ำ​ไป​ช่วยเหลือ​จำนวน 14 เครื่อง เพื่อ​ไม่​ให้​ข้าว​นาปรัง ซึ่ง​กำลัง​จะ​เก็บเกี่ยว​ใน​เดือน​เมษายน​นี้​ได้​รับ​ความ​เสียหาย

อย่างไรก็ตาม ​กรณี​ที่​มี​ข่าว​ว่าข้าว​นาปรัง​ได้​รับความ​เสียหาย​จาก​การ​ขาดแคลน​น้ำ​กว่า 2,500 ไร่​นั้น จะ​อยู่​ใน​พื้นที่​นอก​เขต​ชลประทาน ซึ่ง​ที่​ผ่า​นมา​ได้​แจ้ง​เตือน​ให้​เกษตรกร​ทราบ​ก่อน​หน้า​นี้​แล้ว​ว่า หาก​ทำ​นาปรัง​นอก​เขต​ชลประทาน​อาจจะ​ได้​รับ​ความ​เสียหาย​ จาก​ภาวะ​ขาดแคลน​น้ำ​ได้​ สำหรับ​สถานการณ์​น้ำ​ใน ​อ่างเก็บน้ำ​ทั้ง​ขนาด​ใหญ่​และ​ขนาด​กลาง​ทั่ว​ทั้ง​จังหวัด​สกลนคร ขณะ​นี้​มี​ปริมาณ​น้ำ​เฉลี่ย​ประมาณ​ร้อย​ละ 40-50 ของ​ปริมาณ​การ​เก็บ​กัก ซึ่ง​เพียงพอ​สำหรับ​การ​ปลูก​พืช​ฤดู​แล้ง​และ​การ​อุปโภค​บริโภค​ถึง​ต้น​ฤดู​ฝน.

http://www.thairath.co.th/content/edu/165421