เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

General Category => ข่าวเกษตรวันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ ธันวาคม 21, 2018, 02:24:31 PM

หัวข้อ: นวัตกรรมโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ ธันวาคม 21, 2018, 02:24:31 PM
ณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
แสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และนายวีรวัฒน์ บุญยิ่งเหลือ นักวิชาการ นายบุญส่ง ดวงเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

เปิดตัวแสดง นวัตกรรมโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ และสาธิตหลักการทำงาน ของระบบโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ  ณ อาคารเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นโรงเรือนเพื่อสืบหาข้อมูลที่แท้จริงในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืชและสัตว์ ระบบการของโรงเรือนเพื่อสืบค้นข้อมูลที่แท้จริง ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ได้ ความต้องการแสง ความชื้นในดิน และการให้น้ำ

โดยมีระบบภายใน มีระบบถ่ายทอด สามารถสำรวจความเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ มองเห็นการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา มีระบบบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นเรียลไทม์และสามารถสั่งการทำงานโดยใช้เสียง หรือกดปุ่มได้โดยผ่านแอปพิเคชั่นบนมือถือยิ่งประโยชน์ให้ผู้ขายพืชผลการเกษตรสามารถกำหนดราคาขายล่วงหน้าได้

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอิ่นๆอีกด้วย

ท่านที่สนใจเข้ารับชม สามารถติดต่อได้ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  สอบถามเพิ่มเติม ศศิวิมล 080-9920466