ส่งหัวข้อ "เทคนิค การปลูกข้าว ไม่ต้องมีนา ก็ทำได้" ถึงเพื่อน