ส่งหัวข้อ "น้ำท่วม แหล่งเลี้ยงกุ้งภาคกลาง กระทบหนัก" ถึงเพื่อน