ส่งหัวข้อ "เก้งกวาง เดือดร้อน ฝูงหมาไน ล่ากิน ทั่วเขาใหญ่-ภูเขียว" ถึงเพื่อน