ส่งหัวข้อ "รับมือ​ภัย​แล้งที่​เริ่ม​มา​เยือน วช.​วิจัย​สร้าง​สระ​เก็บ​น้ำ​ต้นแบบ" ถึงเพื่อน