ส่งหัวข้อ "ข้าว​นาปรัง​สกลฯ​รอด​ตาย ชลประทาน​ช่วย ทัน​ฤดู​เก็บเกี่ยว" ถึงเพื่อน