ส่งหัวข้อ "นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก สุดยอดศิลปะแห่งชาติ" ถึงเพื่อน