ส่งหัวข้อ "ชาวสวนยางเดือด โวยบิ๊กตู่ ไม่ฟังปัญหา" ถึงเพื่อน