ส่งหัวข้อ "ชาวสวนปาล์ม เตรียมเดินทางแสดงพลัง ในวันที่ 25 ต.ค. นี้" ถึงเพื่อน