ส่งหัวข้อ "สอบถามเรื่องศัตรูพืชของยี่หร่า" ถึงเพื่อน