ส่งหัวข้อ "แมลงตัวนี้เรียกอะไรครับ มันมากินใบต้นทุเรียนทั้งใบอ่อนใบแก่แทบไม่เหลือเลยครับ" ถึงเพื่อน