ส่งหัวข้อ "ทุเรียนทรายขาวปัตตานี ขายดีจนต้องแย่งกัน" ถึงเพื่อน