ส่งหัวข้อ "จำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ออร์แกนิค" ถึงเพื่อน