เกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับพื้นที่ 15 ไร่

  • 0 replies
  • 3605 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับพื้นที่ 15 ไร่
« เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 04:38:51 PM »
"เกษตรทฤษฎีใหม่" หมายถึง หลักการและแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินถือครองขนาดเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบการเกษตรยั่งยืน อันจะทำให้เกษตรกรรายย่อยดังกล่าว "มีพออยู่ พอกิน ถึงแม้ไม่รวยมาก แต่ก็มีพออยู่พอกิน ไม่อดอยาก"

โดยการแบ่งที่ดินถือครองออกเป็น ส่วนต่างๆอย่างเหมาะสมกล่าวคือแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ในอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 คือ

ส่วนที่หนึ่ง : ที่ดินร้อยละ 30 เนื้อที่เฉลี่ย 4.5 ไร่ ให้ทำการขุดสระเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก โดยมีความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะสามารถรับน้ำได้จุประมาณ 19,200 ลูกบาศก์เมตร โดยการรองรับจากน้ำฝน ราษฎรสามารถนำน้ำจากสระนี้ไปใช้ได้ตลอดปี ทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน้ำ พืชริมสระน้ำ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนที่สอง : ที่ดินร้อยละ 30 ประมาณ 4.5 ไร่ ให้ปลูกข้าวหรือทำนาข้าว

ส่วนที่สาม : ที่ดินร้อยละ 30 ประมาณ 4.5 ไร่ ให้ปลูกพืชไร่หรือพืชสวน ตามแต่สภาพของพื้นที่และสภาวะการตลาด

ส่วนที่สี่ : ที่ดินร้อยละ 10 เป็นพื้นที่ที่เหลือ มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่ จัดเป็นที่อยู่อาศัย ถนนหนทาง คันคู ลานบ้าน กองปุ๋ยหมัก โรงเพาะ

นอกจากนี้ ถ้าหากจัดให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่คอยเติมน้ำให้แก่สระน้ำขนาดเล็กที่ขุดไว้ในส่วนแรกอยู่เสมอ ก็จะทำให้แนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เห็ด และคอกสัตว์ เป็นต้น ทฤษฎีคำนวณการใช้น้ำ นา 4.5 ไร่ ใช้น้ำ 9,000 ลูกบาศก์เมตร - ไร่นาสวนผสม 4.5 ไร่ ใช้น้ำ 9,000 ลูกบาศก์เมตร - ฝนไม่ตกเลย 300 วัน เหลือน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตร

กรณีที่ฝนทิ้งช่วง เมื่อฝนมา ต้องเติมน้ำ เกษตรกร ต้องเข้าใจและยอมรับ

1. จัดการที่ดินเพื่อเพาะปลูกพืชหลายชนิด
2. พัฒนาเป็นลำดับขั้น
    2.1 พอกินก่อน
    2.2 เหลือ ก็นำไปขาย ค่อยเป็นค่อยไป
3. สำเร็จแล้ว คือมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว จึงพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 คือพัฒนาสังคมชุมชน
4. ขั้นที่ 3 พัฒนาผลผลิตการเกษตร ติดต่อกับธนาคาร หรือบริษัทเอกชน เพื่อให้สมประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือชุมชน (สหกรณ์) ได้ขายผลผลิต ธนาคารหรือบริษัทเอกชน ได้ทำธุรกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้พระราชทานเงินทองทรัพย์สิน แต่พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้ราษฎรใช้ความคิดของตัวเอง ชีวิตที่พอเพียง : ครองชีพ ครองตนอย่างพอเพียง พออยู่ พอกิน ไม่ต้องเป็นหนี้ใคร หากินได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง “ ระเบิดจากข้างใน” ระเบิดจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คือ เกษตรกร > ชุมชน > ประเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2015, 11:31:40 AM โดย เกษตรอินทรีย์ »