งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 3-6 มิ.ย. 54 นี้

  • 0 replies
  • 2250 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ กำหนดระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2554 แบ่งเป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ ส่วนวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2554 จัดงาน ณ บริเวณอาคารกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เอง ในแปลงนาหลังตึกขาว เกษตรกลางบางเขน จึงได้ถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อวงการข้าวและชาวนาไทย

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นงานสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2554 "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้านงานวิจัยข้าวไทย" โดยจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้านข้าว ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศ อาทิ กข45 ข้าวหอมน้ำลึกพันธุ์รับรอง พันธุ์แรกของประเทศไทย , การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้ง สำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , KKN97057-7-1-1-6-4-NKI-1-1 ข้าวเหนียวหอมอายุเบา ต้านทานโรคไหม้ สำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , สถานการณ์ของแหล่งผลิต แหล่งจำหน่ายและการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร และการตรวจสอบความบริสุทธิของตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทย จากตลาดข้าวปลีกและค้าส่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ เป็นต้น

ส่วนที่สอง เป็นการจัดงาน ณ บริเวณอาคารกรมการข้าว พิธีเปิดในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ซึ่งจะเป็นจุดใหญ่ของการจัดงาน มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานด้านข้าว การสัมมนานักวิชาการที่ทำงานด้านข้าว การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ทั้ง 4 ภาค การสาธิต การผลิตและการแปรรูปข้าว การประกวดและแข่งขัน เช่น การแข่งขันดำนา การหุงข้าว การทำข้าวผัด การทำภาพโมเสดด้วยเมล็ดข้าว รวมถึงการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าของชาวนา องค์กรชาวนาและภาคเอกชน