รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ

 • 14 replies
 • 14624 views

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 04:28:46 PM »
ข้อมูลด้าน เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจที่นี่ มีมากมายให้รับรู้

เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้น แต่ใช้วัสดุธรรมชาติแทน เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีทั้งในดิน น้ำ อากาศ และผลผลิตซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

รักษาสมดุลธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมรวมถึงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 30, 2012, 02:03:22 PM โดย เกษตรอินทรีย์ »*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:45:02 PM »
ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์

ผู้สมัครมีการประกอบธุรกิจผลิตปัจจัยการผลิต หรือมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตปัจจัยการผลิตให้ แต่ผู้สมัครเป็นผู้จัดจำหน่าย  ปัจจัยการผลิตในที่นี้ครอบคลุมปุ๋ยและสารปรับปรุงดินสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ทั้งในฟาร์มและโรงเก็บผลผลิต) สารเร่งการเจริญเติบโต แต่ไม่รวมอาหารสัตว์ รวมไปถึงสารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการผลิตปัจจัยการผลิต คือ
* เกษตรอินทรีย์ IFOAM

ข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในเอกสาร "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท." ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองในขอบข่ายนี้ คือ

5. ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า
6. ความเป็นธรรมในสังคม
7. ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์
ภาคผนวก 1 ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอินทรีย์
ภาคผนวก 2 สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปสําหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ภาคผนวก 3 ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
ภาคผนวก 4 แนวทางการประเมินปัจจัยการผลิตสําหรับเกษตรอินทรีย์
ภาคผนวก 5 แนวทางการประเมินสารปรุงแต่งและสารช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ปัจจัยการผลิตที่ได้รับรองแล้ว จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ข้างล่างนี้บนฉลากปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่ได้รับรองแล้ว จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ข้างล่างนี้บนฉลากปัจจัยการผลิต

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:45:50 PM »
ระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ทั่วโลก  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง IOAS (International Organic Accreditation Service) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

มกท. ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM นี้จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานนี้ ในระบบนี้  มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกับตรา "IFOAM Accredited" (ต้องใช้ร่วมกันเสมอ)สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ ส่งออก มีหลายประเทศที่ผู้นำเข้าต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานใน ระบบนี้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

เอกสารข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับระบบนี้คือ "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท." ที่ http://www.actorganic-cert.or.th/sites/default/files/act_standards_2012_120814.pdf

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:48:42 PM »
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในการเพาะปลูกพืช

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เพาะปลูกพืชให้  การเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ พืชไร่ สมุนไพร การเพาะถั่วและธัญพืช การเพาะเห็ด (เฉพาะตามมาตรฐานของแคนาดา) การเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช

ในการขอรับรองการเพาะปลูกพืชนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเพาะปลูกพืชในปัจจุบัน คือ
* เกษตรอินทรีย์ IFOAM
* เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป
* เกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์
* เกษตรอินทรีย์แคนาดา
* เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

ในกรณีของการขอรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM, สหภาพยุโรป, และสวิสเซอร์แลนด์  ข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในเอกสาร "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท." ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองในขอบข่ายนี้ คือ

1. การจัดการฟาร์มโดยรวม
2. การผลิตพืชอินทรีย์
4. การแปรรูปและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
6. ความเป็นธรรมในสังคม
7. ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์

ภาคผนวก 1 ปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอินทรีย์
ภาคผนวก 2 สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปสําหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ส่วนการขอการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาและสหรัฐอเมริกา จะใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:49:42 PM »
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการแปรรูปและจัดการผลผลิต

ผู้สมัครอาจเป็นผู้ประกอบการเอง หรือจัดจ้างผู้อื่นให้ทำการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตให้ก็ได้ 

การจัดการผลผลิตครอบคลุมการจัดการในทุกด้าน เช่น การคัดเกรด การบรรจุ การจัดเก็บ (แช่เย็น หรือในโรงเก็บปกติ) และการจัดจำหน่าย  ส่วนการแปรรูปเป็นการเปลี่ยนสภาพของผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างออกไป โดยอาจใช้ผลผลิตของตัวเอง หรือผลผลิตที่ซื้อมาจากกลุ่มผู้ผลิตที่ผู้สมัครได้ว่าจ้าง หรือจากผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองแล้ว

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการแปรรูปและการจัดการผลผลิต คือ
* เกษตรอินทรีย์ IFOAM
* เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป
* เกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์
* เกษตรอินทรีย์แคนาดา
* เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:51:49 PM »
13 หน่วยงานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนกับยุโรปที่ตรวจในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 คณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปได้ประกาศ (Commission Implementing Regulation No 508/2012) ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองที่สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบทัดเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ โดยได้ตีพิมพ์ระเบียบใหม่นี้ใน Official Journal of the European Union เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 55

หน่วยตรวจรับรองที่ผ่านการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์สภายุโรป ที่สามารให้บริการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานทัดเทียมเกษตรกอินทรีย์ยุโรป กับผู้ประกอบการในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ

 • สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ไทย
 • Australian Certified Organic ออสเตรเลีย
 • Ecocert ฝรั่งเศส
 • Control Union Certification เนเธอร์แลนด์
 • CERES Certification of Environmental Standards เยอรมัน
 • Bio Latina Certificadora เปรู
 • Bioagricert อิตาลี
 • BCS Öko-Garantie เยอรมัน
 • Soil Association Certification อังกฤษ
 • QC&I เยอรมัน
 • Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) อิตาลี
 • Institute for Marketecology (IMO) สวิสเซอร์แลนด์
 • IMO Control Private อินเดีย

จาก www.greennet.or.th

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:55:41 PM »
ทำความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์

รัฐบาลมีนโยบายที่พยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมา เป็นระบบเกษตรปลอดภัย ด้วยการลดอัตราการใช้สารเคมีและส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งมีหลายรูปแบบและหนึ่งในนั้นคือ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อหาผลผลิตที่ได้จากเกษตรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น มีอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกแต่ผู้บริโภคในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบริโภคพืชผลเกษตรที่ได้จากแปลงเกษตรอินทรีย์ ในขณะที่เกษตรกรหลายรายยังไม่เชื่อว่ากกระบวนการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์จะช่วยเพิ่มผลผลิต ผลิตผลมีคุณภาพและได้ราคาดีมากกว่าเดิม

เกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาแล้วพืชผักจะโตได้อย่างไร

คำตอบที่ดีที่สุดและตรงที่สุดคือ ดินดี หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติคือการว่าด้วยเรื่องของคุณภาพดิน ดินดีเป็นดินมีชีวิต มีธาตุอาหารสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มี จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ปล่อยธาตุอาหารให้พืชและทำให้ดินมีความร่วนซุยอย่างพอเหมาะที่จะให้รากพืชชอนไชหาอาหารได้อย่างกว้างกวาง ซึ่งหมายความว่าพืชที่ได้รับอาหารอย่างสมดุลก็จะ มีความแข็งแรง ระบบรากทำงานเต็มประสิทธิภาพในการดูดซับพลังดินที่สะอาด (ปราศจากสารเคมีอันตราย) ได้ธาตุอาหารสูง ดูดซับพลังน้ำที่บริสุทธิ์

ผลที่ตามมาก็คือเกษตรกรจะได้ผลผลิตที่เติบโตแข็งแรงดี พืชผักมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รสชาติอร่อยจำหน่ายได้ในราคาสูงเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งไม่มีผลกระทบที่เกิดจากสภาวะสารเคมีสะสมในร่างกาย

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:56:54 PM »
ผลกระทบของระบบเกษตรแบบสารเคมีหรืเกษตรเชิงเดี่ยวต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ

 • ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
 • เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี แต่ผลผลิตกลับได้เท่าเดิม
 • เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาด เนื่องจากระบบนิเวศเสียสมดุล ธรรมชาติไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึงเพิ่มความยุ่งยากให้เกษตรกรในเรื่องการป้องกันและกำจัด
 • แม่น้ำและทะเลสาบถูกปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีทางการเกษตร และเกิดความเสื่อมโทรมของดิน
 • พบสารปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค
 • สภาพแวดล้อมถูกทำลายเสียหายจนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืนมาดังเดิม

ปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ เน้นให้ผลิตขึ้นด้วยวัสุดชีวภาพที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ ต้นพืชมี ความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ด้วยตนเอง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จึงปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกค้าง และไม่ทำลายดิน น้ำ ส่งผลให้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศ

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:57:32 PM »
ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่ใส่ใจต่อสุขภาพตนเองคืออะไร?

ถ้าจะบอกว่าปลูกผักกินเองสิปลอดภัยที่สุดคงมีคนน้อยนักที่สามารถทำเช่นนั้นได้ ดังนั้น การซื้อหาผักสดๆ จากแหล่งผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อถือได้จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่เหมาะสมกับสภาพการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผักที่ผ่านการปลูกด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าอาหารที่ได้จากกระบวนการเกษตรอินทรีย์ คืออาหารที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ และระบบนิเวศ

ผู้ที่บริโภคผักเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะมีสุขภาพดีปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว ยังได้ช่วยให้เกษตรกรไทยมีสุขภาพแข็งแรงและมีรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ผักปลอดสารพิษหรือผักอนามัยปลอดภัยแค่ไหน?

ผักปลอดสารพิษหรือผักอนามัยที่มักจะเห็นวางจำหน่ายอยู่ในซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำในบ้านเรา คือการปลูกผักที่ยังคงใช้สารเคมีแต่ถูกกำหนดให้ใช้ในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนั้นก็จำเป็นต้องให้เวลาสารเคมีเหล่านั้นเจือจางลง โดยการทิ้งช่วงเวลาก่อนตัดไปขายและแน่นอนว่าผู้บริโภคยังมีโอกาสสะสมของสารพิษเช่นเดียวกัน ผักปลลอดสาร เป็นประโยคการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคสบายใจในระดับหนึ่งแต่สำหรับเมืองไทยนั้นยังไม่มีการตรวจสอบที่จะให้ความมั่นใจได้ว่าปลอดสารคือปลอดภัยแค่ไหน

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:59:05 PM »
เสียงสะท้อนจากเกษตรกร

มีพี่น้องเกษตรกรหลายรายประสบกับปัญหาเช่นนี้ "ปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ถึงแม้จะทราบดีว่าเกษตรอินทรีย์มีคุณประโยชน์มากมายแต่ถ้าพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆ แปลงของเรายังทำเกษตรเคมี สิ่งที่ เราทำก็ไปก็คงได้ผลไม่มากและอาจจะเสียหายมากกว่าเดิม"

กรีนลาเต้ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประเทศไทย และขอสรุปข้อแนะนำดังนี้
 • ปลูกพืชเป็นแนวกั้นระหว่างแปลงผลผลิตเคมีกับแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เช่น แค ฝรั่ง กระถิน ไผ่ กล้วย
 • แบ่งสัดส่วนพื้นที่ปลูกพืชให้ชัดเจน เช่น ผลผลิตยืนต้นให้ปลูกรอบนอก ส่วนผักหรือพืชล้มลุกให้ปลูกด้านใน
 • มีบ่อเก็บน้ำห่างจากการปนเปื้อนของแปลงเคมีกับแปลงเกษตรอินทรีย์
 • ตรวจแปลผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของแมลงให้ใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีฉีดฆ่าหรือเผาทำลาย

เมื่อเกษตรกรยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 2-3 ปี ระบบนิเวศที่ถูกฟื้นฟูสภาพจะเริ่มดูแลตัวเองได้ซึ่งหมายความว่าผลผลิตของเกษตรกรจะได้ทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เรียบเรียงโดย www.greenlattes.com และขอบคุณ : กรมวิชาการเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจ บุญแรง

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 09:34:18 AM »
แนวคิดของเกษตรอินทรีย์

แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำการผลิต

จากแนวคิดดังกล่าวเกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร, การประหยัดพลังงาน, การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์มุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงในการทำการเกษตรสำหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธการผลิตเพื่อการค้า เพราะตระหนักว่าครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาการจำหน่ายผลผลิตเพื่อเป็นรายได้ในการดำรงชีพ

ดังนั้นเกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์มของตนเพิ่มขึ้นด้วย ผลที่ตามมาก็คือเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนการแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรต้องสังเกต, ศึกษา, วิเคราะห์-สังเคราะห์ และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการทำการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขทั้งทางกายภาพ (เช่น ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ) รวมถึงเศรษฐกิจ-สังคมที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น เพื่อคัดสรรและพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เฉพาะและเหมาะสมกับฟาร์มของตัวเองอย่างแท้จริง

จะเห็นได้ว่าเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นระบบการเกษตรที่มีลักษณะเป็นองค์รวม ที่ให้ความสำคัญในเบื้องต้นกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพราะความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่อาจดำรงอยู่ได้ โดยแยกออกจากความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร

ความหมายของเกษตรอินทรีย์

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า

“Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved.”

“ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นะรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ให้ความหมายว่า “เกษตรอินทรีย์คือ ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน"

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 09:23:59 AM »
การขอใช้เครื่องหมายรับรองสัญลักษณ์  Q  หรือเครื่องหมาย Organic ทำอย่างไร
ผู้ประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองนี้ จะต้องติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้บริการการตรวจสอบการรับรองตามภารกิจหน้าที่ ดังนี้

1.สินค้าสัตว์น้ำ ติดต่อกรมประมง ขอบข่ายการดำเนินงาน ได้แก่
- การรับรองระบบการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐาน COC
- การรับรองระบบการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐาน GAP
- ระบบควบคุมการผลิต HACCP

2.สินค้าเนื้อสัตว์ ติดต่อกรมปศุสัตว์ ขอบข่ายการดำเนินงาน ได้แก่
- เนื้อสัตว์อนามัยสามารถติดต่อขอการรับรองได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

3.สินค้าผัก ผลไม้ ติดต่อกรมวิชาการเกษตร
- ส่วนกลางขอการรับรองได้ที่หน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร
- ส่วนภูมิภาคขอการรับรอง ได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-เขตที่ 8 ( สวพ.1 - 8 )

4.ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ติดต่อที่กรมพัฒนาที่ดิน ขอบข่ายการดำเนินงานรับรอง ได้แก่
- ปุ๋ยชีวภาพ (Bio Fertilizers)
- ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizers)
- สารปรับปรุงบำรุงดิน (Soil Amendments)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2013, 02:09:11 PM โดย เกษตรอินทรีย์ »

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 02:02:39 PM »
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เกิดจากปัจจัย  4  ประการ

ปัจจัยแรก  คือ  ความตระหนักถึงสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มของประชาชนที่มีการศึกษาที่ได้รับข้อมูลของสาเหตุการเจ็บป่วย  และเสียชีวิต  ด้วยโรคมะเร็งที่มีผลมาจากการบริโภคอาหารที่เป็นสารพิษตกค้าง  โดยเฉพาะสารกำจัดศัตรูพืชที่มีข้อมูลที่พิสูจน์ว่าส่วนใหญ่เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  คนจำนวนมากเริ่มระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีสารตกค้างมากขึ้น  โดยพยายามหาซื้อพืชผักที่ปลอดจากสารพิษซึ่งมีขายไม่มากในราคาที่สูงกว่าพืชธรรมดา  ทำให้เกิดความต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นในช่วง  10 ปีที่ผ่านมา  และมีส่วนสำคัญที่ทำให้การเกษตรอินทรีย์เพิ่มความสำคัญมากขึ้น

ปัจจัยที่สอง ได้แก่ปัจจัยการผลิตการเกษตรที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์  เช่น  ปุ๋ยเคมี  และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้มีราคาสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็วในช่วง  6-7 ปีที่ผ่านมา  ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น  ในขณะที่ราคาผลผลิตการเกษตรไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นในสัดส่วนที่สมควร  เกษตรกรจึงพยายามหาทางออกที่สามารถจะรอดพ้นจากสภาพการขาดทุนและหนี้สิน  ในขณะเดียวกันกลุ่มขององค์กรเอกชนได้พัฒนา  เกษตรกรรมทางเลือกที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการเกษตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์  และสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้จำนวนมาก  การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันของเกษตรกรได้ทำให้การเกษตรทางเลือกเป็นหนทางนำสู่เกษตรอินทรีย์ได้ขยายออกไปมากขึ้นตามลำดับ

ปัจจัยที่สาม  ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อน  จากสารพิษที่ใช้ในการเกษตรซึ่งมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ  เช่น  กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  ซึ่งเป็นอาหารของประชาชนในชนบทได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก  รวมทั้งประสบการณ์การเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีข้อมูลทางวิชาการจำนวนมากได้พิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุของ  การทำให้ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์  และการเกิดศัตรูพืชระบาดมากขึ้น  และเป็นต้นเหตุของการใช้สารเคมีที่เป็นพิษมากขึ้น  และเป็นต้นเหตุของการใช้สารเคมีที่เป็นพิษมากขึ้น  การเกษตรทางเลือกซึ่งเน้นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์จึงได้รับการพัฒนาจนนำไปสู่การเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ปัจจัยที่สี่  ความต้องการสินค้าอินทรีย์ของตลาดต่างประเทศที่เป็นคู่ค้ากับประเทศไทย  เช่น  สหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา ฯลฯ  ได้เพิ่มทวีมากขึ้น  รวมทั้งราคาผลผลิตอินทรีย์ในตลาดต่างประเทศสูงกว่าราคาผลผลิตธรรมดาประมาณ  20-30 %  จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการส่งออกสินค้าการเกษตรและหน่วยราชการของกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ  ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์มากขึ้นในประเทศไทย

http://www.bcca.go.th
(ชนวน,  มปป)

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 02:03:09 PM »
การใช้จุลินทรีย์ในการเกษตรอินทรีย์

มนุษย์รู้จักการนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ในการเกษตรนับพันปีโดยเฉพาะใช้ในการแปรรูปผลผลิต  การผลิตอาหาร  การปรับปรุงบำรุงดิน  การป้องกันกำจัดโรค  และศัตรูพืช  ในช่วง  2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ในการเกษตรมากขึ้น  ซึ่งแบ่งประเภทของจุลินทรีย์ได้เป็น 5 ประเภทคือ
1. ประเภทที่ใช้ในการผลิตอาหาร  เช่น  เห็ดชนิดต่างๆ
2. ประเภทที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิต  เช่น  ยีส  เชื้อรา  ฯลฯ
3. ประเภทที่ใช้ในการปรับปรุงดิน  เช่น  ไรโซเบียม  ไมโครไรซ่า  ฯลฯ
4. ไวรัส
5. แบคทีเรีย

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: รวมข้อมูล เกษตรอินทรีย์ ที่น่าสนใจ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 11:58:30 AM »
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแผน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2551-2554)” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาค

เมทนี สุคนธรักษ์ ผอ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ปีนี้กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายให้เกษตรกรขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ ส่งออก เช่น ข้าวอินทรีย์ ชาอินทรีย์ พืชผัก สมุนไพร ผลไม้เมืองร้อน และกุ้งอินทรีย์ เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้สินค้าที่ผ่านการรับรองและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และประเทศคู่ค้า พร้อมเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูปและการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ซึ่งมีกำลังซื้อสูง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย มกอช.ได้กำหนด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้ง สินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรและการตรวจรับรอง โดย กระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานแล้ว 3 เรื่อง คือ 1.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ 2.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับด้านฟาร์มปศุสัตว์ใช้คู่กับมาตรฐานเล่ม 1 และ 3.มาตรฐานระบบการผลิตเฉพาะสินค้า ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้อ้างอิงถึงมาตรฐาน Codex และมาตรฐานของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)

ส่วนระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์นั้น มกอช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ระบบงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมบูรณาการพัฒนาระบบการรับรองในรูปแบบเครือข่าย โดย มกอช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body:AB) ให้การรับรองระบบงาน (Accredit) แก่หน่วยรับรอง (Certification Body :CB) ที่ตรวจสอบรับรองมาตรฐานในด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ขณะเดียวกันยังได้จัดระบบองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในการดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานและระบบการรับรองของไทยเป็นที่ยอมรับของ สหภาพยุโรป

ขณะนี้ประเทศไทยได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ขอสมัครขึ้นทะเบียนเป็นประเทศในบัญชีประเทศที่ 3 (Third Country list) ของ EU แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้ EU ยอมรับมาตรฐานและระบบรับรองของไทย อาจใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและกฎระเบียบของ EU เพื่อให้มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีความทัดเทียมและสอดคล้องกับข้อ บังคับของ EU ด้วย ในอนาคตหากไทยเข้าอยู่ในบัญชีประเทศที่ 3 ได้ คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังตลาดกลุ่มยุโรปได้คล่องตัว มากขึ้น โดยใช้ระบบการตรวจรับรองของไทยเอง…

ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก นอกจากจะช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งจะช่วยเสริมเสถียรภาพการส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้โดดเด่นในตลาดโลก