แนะคนไทยซื้อ สินค้าเกษตรปลอดภัย เชียงใหม่

 • 0 replies
 • 3257 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่แนะนำประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมใจซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยทั่วเชียงใหม่

นางละไมพร สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2554

ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมนำร่องดึงเกษตรกรในหลายพื้นที่เข้าสู่กระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัยได้แล้วเกือบ 5,000 คน สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีได้ถึง 50% เน้นด้านการควบคุมผลผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตในแหล่งผลิตฟาร์ม ไร่นาสู่โต๊ะอาหาร หรือ From Farm to Table ตลอดจนผลักดันให้การเกษตรทั้งระบบได้มาตรฐาน GAP ที่มีทั้งเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อให้ในปี 2559  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยทั้งจังหวัด ในระยะ 4 – 5  ปีที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการขยายตลาดหรือกระจายสินค้าเหล่านี้ไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั้งในเขตอำเภอเมืองหรือต่างอำเภอ อาทิ
 • เจเจ มาร์เก็ต (หลังโลตัสคำเที่ยง) ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • ร้านผักดี ด้านหลังตลาดประตูเชียงใหม่ เปิดขายทุกวัน
 • ร้านสวัสดิการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ทุกวันพุธ เวลา 07.00-12.00 น.
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันจันทร์ 08.00 – 12.00 น.
 • ตลาดชุมชนในหมู่บ้านของตำบลแม่ทา (หมู่ละ 1แห่ง) ทุกวัน เวลา 05.00 – 07.00 น.
 • ตลาดเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย ทุกวัน เวลา 05.00 – 12.00 น.
 • ตลาดบ้านดงป่าลัน อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง ทุกวัน เวลา 15.00 – 18.00 น.
 • ตลาดบ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ อบต.หนองแหย่ง อ.สันทราย ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 -18.30 น.

แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยนี้คือแหล่งจำหน่ายต้นแบบที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ สร้างให้เห็นเป็นรูปแบบและจะผลักดันให้เกิดแหล่งจำหน่ายไปทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองเกษตรปลอดภัยทั้งจังหวัด ควบคู่ไปกับการดำเนินงานแบบคู่ขนานด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสืบไป