ศูนย์ เกษตรอินทรีย์ มรดกคนท้องถิ่น

 • 2 replies
 • 3733 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ศูนย์ เกษตรอินทรีย์ มรดกคนท้องถิ่น
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 11:19:42 AM »
มสด. จัดตั้งศูนย์ “เกษตรอินทรีย์”หวังเป็นมรดกของคนท้องถิ่น

มสด. จัดตั้งศูนย์ “เกษตรอินทรีย์" จ.นครนายก เล็งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่การขยายโอกาสให้เกษตรกรจากทุกภาคส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ตั้งหวังเป็นมรดกของคนท้องถิ่น”
       
ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.นครนายกว่า “มสด. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขต จ.พิษณุโลก จนได้รับการรับรองว่ามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของสำนักงานเกษตรอินทรีย์(มกท.) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป(EU) และสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFOAM) ซึ่งหากมองภารกิจข้างต้น ถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจ.นครนายก และพัฒนาไปสู่การขยายโอกาสให้เกษตรกรจากทุกภาคส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่านขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความร่วมมือจากภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างและรักษาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาไปเป็นสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน และเป็นมรดกของลูกหลานชาวนครนายกที่คนรุ่นเราได้ช่วยกันสร้างไว้ให้กับสังคมและประเทศชาติ“ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน จ.นครนายก เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำนาข้าว และการเกษตรในแขนงต่างๆ ที่ใช้นวัตกรรมขุนด่านและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความรู้พื้นฐานให้กับเกษตรกร นักเรียน และประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติทำการเกษตรที่ใช้กระบวนการเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ ขนาด 1,318 ไร่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ในต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยหวังให้เกษตรกรที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาท้องถิ่น และเป็นผู้นำในการสร้างความเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจสืบไป” ผศ.ดร. พิทักษ์ กล่าวทิ้งท้ายที่มา http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000093341

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: ศูนย์ เกษตรอินทรีย์ มรดกคนท้องถิ่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 04:13:34 PM »
เกษตรฯ ชงแผนจัดรูปที่ดินทั่วประเทศ 1.2 ล้านไร่

เกษตรฯ ชงแผนจัดรูปที่ดินทั่วประเทศอีกกว่า 1.2 ล้านไร่ แบ่งระยะดำเนินงาน 3 ช่วง พร้อมตีกรอบจัดรูปที่ดินตามเกณฑ์ความเพียงพอ

นายชวลิต ชูขจร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานการจัดรูปที่ดินว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทงานจัดรูปที่ดินทั้งประเทศจำนวน 1,297,728 ไร่ ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา ที่กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์พิจาณาต่างๆ ทั้ง เรื่องความเพียงพอของแหล่งน้ำต้นทุน สภาพการระบายน้ำ ความหนาแน่นของการปลูกพืช พื้นที่พัฒนาชลประทานในไร่นาที่ดำเนินการไปแล้ว ความพร้อมด้านวิศวกรรม การมีดินทำกินเป็นของตนเอง มูลค่าผลผลิตต่อไร่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ

เนื่องจากแผนแม่บทจัดรูปที่ดินตามเป้าหมายข้างต้น เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ถึง 1,297,928 ไร่ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการเป็น 3 แบ่งเป็น ระยะที่ 1 คือ การวางโครงการและวางแผนจัดรูปที่ดิน จำนวน 289,941 ไร่ ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการจัดทำแผนงานการจัดรูปที่ดิน ที่คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม เพื่อวางโครงการและวางแผนงานจัดรูปที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนระยะที่ 2 คณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และได้ผลสรุปถึงพื้นที่เหมาะสมที่จะวางโครงการและวางแผนจัดรูปที่ดินในระยะ ต่อไปอีกจำนวน 158,510 ไร่ ประกอบด้วย 18 โครงการ 24 พื้นที่

ได้แก่ พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลง-กิวคอหมา, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน, พื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง,พื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านชุมช้าง, พื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหนามแท่ง, พื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก, พื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน, พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

พื้นที่โครงการอ่างน้ำลำตะโคง, พื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดฮี, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี, พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา และพื้นที่โครงการเขื่อนวังร่วมเกล้า ทั้ง นี้ จะมีการทำแผนการมีส่วนร่วม แผนด้านกฎหมาย แผนสำรวจ แผนออกแบบ และแผนก่อสร้างของ เพื่อนำเสนออนุมัติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินต่อไป สำหรับระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำแผนอีกจำนวน 849,277 ไร่

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: ศูนย์ เกษตรอินทรีย์ มรดกคนท้องถิ่น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2012, 11:06:19 AM »
ชงแก้สารเคมีเกษตร ให้คนไทยกินปลอดภัยเท่าส่งออก

สช.ระดมสมองร่างนโยบายสุขภาพ ห่วงคนไทยขาดหมอหนัก แก้ปัญหาสารเคมีเกษตรให้คนไทยกินอาหารปลอดภัยเท่ามาตรฐานส่งออก แนะ อปท.ร่วมดูแลวัดถูกมาเฟียการค้าคุกคาม

เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 9 ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 18-20 ธ.ค.55  โดยมีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานจัดงาน โดยผลการระดมความคิดเห็นครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงร่างมติพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่การประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลาย ธ.ค.

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าที่ประชุมมีความเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังนี้ 1.การปฏิรูปวิชาชีพด้านสุขภาพทั้งแพทย์และพยาบาล ที่ประชุมล่าสุดกล่าวถึงการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่การปฏิรูประบบบริการที่ดีขึ้น 2.เรื่องความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีนี้พุ่งเป้าไปสู่การแก้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปรับปรุงระบบที่เป็นอยู่ให้สอดรับสถานการณ์ทางการค้าทั้งในและนอกประเทศ  นอกจากนี้ยังเน้นย้ำกลไกเชื่อมโยงประสาน-พัฒนาข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล

“การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐอย่างสมานฉันท์ ทำให้เกิดความหวังให้สังคมไทยมีอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีความปลอดภัยทัดเทียมกับสินค้าที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ" ดร.สุพัตรากล่าว

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่าที่ประชุมยังมีความเห็นในประเด็นโรงไฟฟ้าชีวมวลต้องนำไปสู่การเป็นพลังงานชุมชน ไม่ใช่ก่อสร้างเพื่อนำพลังงานไปใช้ป้อนระบบใหญ่ และเรียกร้องให้รัฐพิจารณาเป้าหมายและวิธีคิดในการพัฒนาประเทศประกอบด้วย ไม่ใช่มุ่งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยจีดีพีเป็นหลัก นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอให้ดูแลวัตถุดิบในการผลิตในโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อป้องกันปัญหาการเผาป่าปลูกข้าวโพดของชาวบ้านเพื่อนำไปขายให้โรงไฟฟ้าชีวมวล และควรมีการกำหนดว่าการตั้งโรงไฟฟ้าว่าต้องห่างจากชุมชนเท่าไหร่

 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าที่ประชุมเป็นห่วงกรณีพระสงฆ์ถูกคุกคามเรื่องธุรกิจ ที่จอดรถ การค้าขายในบริเวณวัด กระทบสุขภาพจิตและกาย จึงเสนอว่าทางวัดควรบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ และองค์กรท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทช่วย และยังมีข้อเสนอให้ดูแลร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องสังฆทาน ที่นำผงซักฟอก สบู่ เข้าไปผสมรวมกับอาหารที่ใช้ถวายพระ ทำให้มีกลิ่นและอาจผสมเข้าไปในอาหาร โดยที่ประชาชนไม่รู้ก็หลงซื้อไปถวายพระซึ่งถือว่าเป็นอันตราย

สำหรับร่างมตินโยบายสาธารณด้านสุขภาพนี้ จะจัดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ภาค โดยจัดที่ กทม. ขอนแก่น ตรัง และเชียงใหม่ ต่อไปด้วย

http://isranews.org