แนวโน้มใช้ปุ๋ยเคมี

  • 0 replies
  • 3293 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
แนวโน้มใช้ปุ๋ยเคมี
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 11:47:08 AM »
แนวโน้มใช้ปุ๋ยเคมียังกระฉูด กระตุ้นเกษตรกรใช้คู่ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรยันช่วยลดต้นทุนการผลิต

เกษตรฯ รับแนวโน้มปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมียังไม่ลดคาดปีนี้สูงถึง 5.4 ล้านตัน พร้อมเร่งเสริมความรู้เกษตรกรที่ถูกต้องหันใช้ปุ๋ยเคมีในสัดส่วนที่เหมาะสม ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในภาวะสินค้าราคาพุ่ง

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเกษตรกรรม” ว่า ต้องยอมรับว่าการใช้ปุ๋ยเคมียังคงมีความจำเป็นในการช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยจากข้อมูลปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านตัน ขณะที่ปี 2553 มีปริมาณการใช้ปุ๋ยประมาณ 5.3 ล้านตัน ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่กระทรวงเกษตรฯ ยังคงดำเนินการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ให้เกิดความสมดุลถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้ทางหนึ่ง เพราะปุ๋ยเคมีเป็นหนึ่งปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่สูงขึ้น เช่น การปลูกข้าวนาปีมีสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 18% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ข้าวนาปรัง 16% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 21% และปาล์ม 41% เป็นต้น

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการปรับความเชื่อของเกษตรกรที่ว่าหากใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นผลผลิตจะเพิ่มขึ้น แต่ให้หันกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำหรับการควบคุมดูแลเรื่องราคาปุ๋ยเคมีนั้น กระทรวงเกษตรฯ ยังคงสนับสนุนให้มีการค้าขายปุ๋ยอย่างเสรี เพื่อให้ราคาปุ๋ยเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้เองภายในประเทศจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตปุ๋ยเคมี แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ