ผัก 4 ชนิด สารพิษตกค้าง สูง

  • 0 replies
  • 3338 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,891
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ผัก 4 ชนิด สารพิษตกค้าง สูง
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 11:52:23 AM »
นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่ มกอช.ได้ติดตามประเมินความเสี่ยงสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จำนวน 164 ตัวอย่าง พบว่ามีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 33 ตัวอย่าง คิดเป็น 20% ของตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อ ผู้บริโภคแบบเรื้อรัง (chronic) หรือแบบเฉียบพลัน (acute) หรือทั้ง 2 แบบรวมกัน 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 9% โดยมีผักและผลไม้ที่พบความเสี่ยงสูง 4 ชนิด ได้แก่

- ผักคะน้า 5 ตัวอย่าง
- มะเขือเปราะ 4 ตัวอย่าง
- ผักกวางตุ้ง 3 ตัวอย่าง
- ถั่วฝักยาว 3 ตัวอย่าง

ขณะเดียวกันยังพบด้วยว่า มีชนิดสารพิษตกค้างที่เกินมาตรฐาน 11 ชนิด ได้แก่ สาร chlopyrifos, malathion, monocrotophos, profenofos, omethoate, prothiofos, cypermethrin, dimethoate, lambda-cyhalothrin, dicrotophos และสาร EPN โดยมี 2 ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคเกินค่าปลอดภัย คือ สาร dicrotophos และ EPN ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในรายการสารเคมีซึ่งกรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวัง เบื้องต้น มกอช.ได้รายงานผลประเมินความเสี่ยงให้กรมวิชาการเกษตรทราบ เพื่อเป็นข้อมูลใช้วางแผนการตรวจติดตามและควบคุมสารเคมีทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้บริโภค

"ผู้บริโภคควรเลือกซื้อพืชผักและผลไม้ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยเลือกสินค้าจากแหล่งผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หรือซื้อสินค้าที่มีตราเครื่องหมาย Q หรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นช่องทางลดความเสี่ยงเรื่องสารพิษตกค้างปนเปื้อนได้ ส่วนเกษตรกรควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยใช้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการตกค้างในผลผลิต" นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าว

ที่มา ข่าวสด