เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง

 • 2 replies
 • 67636 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,891
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง
« เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 03:42:29 PM »
ทำเกษตรมานาน แต่เวลาจะจำกัดความ เกี่ยวกับ เกษตรทฤษฎีใหม่ เลยตอบแบบไม่ถูกเท่าไหร่ ต้องอธิบายกันยืดยาว วันนี้เลยอยากจะสรุปเสียเลย ตามที่ทฤษฎีของในหลวงได้ดำริไว้ ก็สรุปได้ว่า

เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง แนวทางการเกษตรที่มีหลักในการแก้ไขปัญหาจากการปลูกพืชและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเป็นแนวทางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบนี้จะเน้นไปในเรื่องการจัดสรรที่ดินที่มีอยู่  ดูเรื่องของ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเต็มๆ ได้ที่ https://www.kasetorganic.com/การเกษตรทฤษฎีใหม่.htmlและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ทั้งหมด 4 ส่วน ตามอัตราที่สมดุลและเกื้อกูลกันและกันโดยเน้นถึงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ พออยู่ได้แบบไม่ขัดสนแบ่งพื้นที่ ที่มีอยู่ออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ขุดเป็นสระน้ำ ประมาณ 30%
ส่วนที่ 2 ปลูกข้าว ประมาณ 30%
ส่วนที่ 3 ปลูกพืช ผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น ประมาณ 30%
ส่วนที่ 4 เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 10%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2019, 02:39:26 PM โดย ชอบเกษตร »*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,891
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
Re: เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 04:26:43 PM »
ศูนย์ศึกษาวิจัยแบบบูรณาการ ทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 บนเนื้อที่ 625 ไร่ มีภารกิจหลัก คือ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการจัดการดินปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละปีจะมีโครงการวิจัยประมาณ 40 โครงการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กล่าวว่า ศูนย์ฯยังมีงานสาธิตทดสอบการพัฒนาที่ดิน แบ่งเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชปรับปรุงบำรุงดิน พืชปุ๋ยสด พืชสมุนไพร พันธุ์หญ้าแฝก จุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดเรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งานผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อแจกจ่าย งานผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเพื่อลดภาวะโลกร้อน งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนงานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน แบ่งออกเป็น เปิดอบรมค่ายยุวหมอดิน หลักสูตร การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และอบรมให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในหลักสูตรการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยแต่ละปีจะเปิดอบรม 3 รุ่น ๆ ละประมาณ 100 คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางศูนย์ฯ มีความมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้และที่มีในท้องถิ่น หรือในครัวเรือนมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรหรือบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ หรือในแหล่งชุมชน และสิ่งสำคัญที่ฝากกับผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นก็คือ เมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินไปแล้ว ขอให้นำองค์ความรู้นี้ไปขยายผลในชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป

เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งที่นี่นอกจากเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้งให้บริการปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. กล้าพันธุ์หญ้าแฝก หรือแนะนำข้อมูลทางวิชาการด้านดิน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลัก สูตรการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน โทร.0-4424-9962-4 หรือสายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน 1760 ต่อสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

http://www.dailynews.co.th/agriculture/153095

*

lightroomKed

 • *
 • 2
 • +0/-0
  • I wanted to thank you
I wanted to thank you
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันนี้ เวลา 04:58:35 PM »
Adobe Lightroom is the most conventional pose in editing software with a view the gain photographers, with hundreds of thousands of effects and presets on tap on the internet.
 
 You can download Lightroom from Adobe’s website. 
 
Adobe Lightroom presets help you to edit your photos in register but by doing a fortune of the production suitable you. You can unaffectedly crack away from a pre-defined effect, while keeping your original aspect and reverting following to it at anytime. 
 
 You can use: 
 Lightroom Presets for Wedding Photography 
 Lightroom Presets for Baby and Family Photography 
 Lightroom Presets for Headshots 
 Lightroom Presets for Senior Portraits 
 Lightroom Presets for Landscape 
 Lightroom Presets for Nature Photography 
 Lightroom Presets for Food Photography 
 Lightroom Presets for Car Photography 
 Lightroom Presets for Real Estate 
 Lightroom Presets for Product and Fashion Photography 
 
 And a Fresh Look Lightroom Desktop and Mobile Presets
 for everyday shooting.