ความมั่นคงอาหารเอเชีย-ยุโรป

  • 0 replies
  • 2926 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ความมั่นคงอาหารเอเชีย-ยุโรป
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 11:57:12 AM »
นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการประชุมความมั่นคงอาหารในกรอบเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEMHigh-Level Conference on Food Securityว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เรื่องความมั่นคงด้านอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซมรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วสู่ประเทศกำลังพัฒนารวมถึงเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซมได้เสนอแนวทาง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซม สืบเนื่องมาจากปฏิญญาเฮลซิงกิซึ่งได้มีการบรรจุชื่อประเทศไทยเป็นแกนนำเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนื่องจากประเทศไทยมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงอาหารอันดับหนึ่งของโลกดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อเปิดเวทีให้ประเทศสมาชิกอาเซมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางในการกำหนดกรอบความร่วมมือเรื่องความมั่นคงด้านอาหารที่เป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศสมาชิกอาเซมเนื่องจากความมั่นคงอาหารถือเป็นประเด็นท้าท้ายของประเทศทั่วโลกที่จะต้องร่วมกันดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็วและใน การประชุมอาเซมในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่จะร่วมหารือกันใน 3ประเด็นสำคัญ คือ 1.การดำเนินการในการสร้างความมั่นคงอาหารในระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับโลก 2.การสร้างความร่วมมือในการเข้าถึงอาหารของประชาชาชนทุกภูมิภาคทั่วโลก และ3. มาตรการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนในระยะยาว

จากปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอาหารเพิ่มมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่นความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มของประชากรการขยายตัวเศรษฐกิจเกิดใหม่ การนำธัญพืชไปผลิตพลังงานชีวภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติการผันผวนและแปรปรวนสภาพภูมิอากาศจนก่อให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่รุนแรงขึ้นและถี่ขึ้นซึ่งให้เห็นชัดเจนจากราคาอาหารโลกได้เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 56ในระหว่าง2549-2551ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกทำให้มีคนอดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมีการเกษตร

การที่กรอบความร่วมมืออาเซมมีจุดแข็งที่สำคัญเนื่องจากประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย และยุโรปซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในแง่ของลักษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศสภาพแวดล้อม และระดับของการพัฒนา ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง สภาพภูมิอากาศเหมาะสมเพื่อการผลิตหลายประเทศมีศักยภาพในการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก รวมทั้งประเทศไทยในขณะที่ประเทศในยุโรป มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการผลิตรวมทั้งการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตจะเป็นเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติรวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือกัน เช่นความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงอาหารในโครงการจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสามที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินการถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการสำรองอาหารในภูมิภาคอาเซียนประเทศเอเซียและยุโรปอาจใช้การสำรองอาหารเป็นแนวทางหนึ่งของความร่วมมือในกรอบอาเซมต่อไป