สหกรณ์โคนม กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 • 3 replies
 • 5427 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
สหกรณ์โคนม กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
« เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 01:54:55 PM »
รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลงานวิจัยเรื่องการศึกษา การวางแผน การดำเนินงาน และการประสานงาน การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งบรรลุผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการนำเสนอบริการและคุณภาพในระดับที่เหนือกว่าด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในนมพร้อมดื่ม
   
โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์และเอกชน  โรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่ม และเอเย่นต์ส่งนม กว่า 200 ราย ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ากระบวนการจัดการของนมพร้อมดื่ม มีผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกร ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์และเอกชน โรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่ม และเอเย่นต์ส่งนม
   
สำหรับโครงสร้างต้นทุนของนมพร้อมดื่ม ประกอบด้วย ต้นทุนการบริหารจัดการ ต้นทุนคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  ต้นทุนค่าขนส่ง  ต้นทุนการสูญเสีย ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ และต้นทุนของนมพร้อมดื่มทั้งหมดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.17 บาท เป็นต้นทุนค่าขนส่งสูงที่สุด คือ กิโลกรัมละ 4.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา คือ ต้นทุนคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง กิโลกรัมละ 1.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 24  ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ กิโลกรัมละ 0.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 7  ต้นทุนการบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 0.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 6  และต้นทุนการสูญเสีย กิโลกรัมละ 0.42 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6
   
หากพิจารณาต้นทุนที่แบ่งตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบพบว่า โรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่มมีต้นทุนสูงที่สุด คือ กิโลกรัมละ 3.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ เอเย่นต์ส่งนม กิโลกรัมละ 1.79 บาท ร้อยละ 25 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ กิโลกรัมละ 0.97 บาท ร้อยละ 14 และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กิโลกรัมละ 0.57 บาท ร้อยละ 8 ตามลำดับ  ทั้งนี้ ต้นทุนของการจำหน่ายนมพร้อมดื่มทั้ง 3 รูปแบบ พบว่านมโรงเรียนและนมพาณิชย์   กิโลกรัมละ 5.56, 7.33  และ 7.74 บาท ตามลำดับ  โดยนมโรงเรียนมีต้นทุนน้อยกว่านมชนิดอื่น เนื่องจากมีช่องทางในการขนส่งที่สั้นกว่านมชนิดอื่น ๆ เมื่อผลิตเสร็จ โรงงานก็จะส่งให้แก่นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงทันที
   
อย่างไรก็ตามในการลดต้นทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการผลักดันแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนมทั้งระบบ คือการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโคนม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนม ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางแผนการผลิตและประเมินสถานการณ์สำหรับกำหนดนโยบายบริหารจัดการนมของสหกรณ์โคนม พร้อมจัดสรรเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน 100 ล้านบาท สำหรับให้สหกรณ์โคนมกู้ยืม เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นตลาด และพัฒนามาตรฐานน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้
   
ที่สำคัญสหกรณ์โคนมได้มีการดำเนินการ การส่งเสริมให้สมาชิกผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแนวทางในการทำ การเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนย์รวบรวมนมของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ระเบียบ แบบแผน และวิธีปฏิบัติที่นำมาใช้ในการผลิตที่ดีและได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์โคนมในการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงเป็นที่มาของความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในตลาดนมพาณิชย์และนมโรงเรียนในปัจจุบันนับเป็นความมั่นคงในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในทุกวันนี้

ที่มา  หนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 23  กันยายน 2554

*

toontwslovea

 • *
 • 2
 • +0/-0
  • สมัครบาคาร่า
Re: สหกรณ์โคนม กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 03:52:02 PM »
อ่านเเล้วได้ความรู้มากเลยนะครัยบ

*

Xsodiato

 • *
 • 2
 • +0/-0
Re: สหกรณ์โคนม กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2018, 02:08:12 PM »
ได้รับเกร็ดความรู้ดีๆ แบบนี้ทำให้รู้อะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

*

Alucardhz

 • *
 • 2
 • +0/-0
  • sbo
Re: สหกรณ์โคนม กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2018, 05:58:13 PM »
ความมั่นคงของไทยยังไม่นิ่งเท่าไรสมัยนี้