เกษตรกรอินทรีย์ตัวอย่าง กับประสบการณ์ 15 ปี

  • 0 replies
  • 4620 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์ที่ต.คลองพลูเขาคิฌชกูฎ จันทบุรี เกษตรกรตัวอย่างที่น่ายกย่อง เลิกขายปุ๋ยขายยาเคมีเพราะเห็นว่าทำลายสุขภาพหันมาใช้ระบบอินทรีย์ ตั้งใจทำด้วยความอดทน 2-3 ปี แรกไม่มีผู้ซื้อผผลไม้ไม่สวย เป็นระยะเวลาปรับเปลี่ยน เมื่อได้ใบรับรองจากเกษตร์ฯ ผลไม้ของผู้ใหญ่เริ่มออกตลาดอินเตอร์ เงินทองไหลมาไม่หยุด ทำเท่าไรไม่พอขาย เดี๋ยวนี้มีที่เป็นพันไร่น่าตาสดใส แถมมีไข่ไก่อารมณ์ดีขายไปทั่ว อยากบอกว่าเลิกใช้สารเคมีกันเถิดครับ หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ขอคำแนะนำ จากเกษตรตำบลใกล้บ้าน เริ่มจากตัวเราเองไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ใช้น้ำสอาด ทำแบบที่ปู่ย่าตายายเคยทำในอดีดนั่นและครับ ทำเองกินเองอร่อยแล้วจึงเหลือขาย อย่างน้อยสุขภาพของเราดีขึ้นอย่างทันตาเห็นยังไม่สายสำหรับทุกคนที่เริ่มชีวิตใหม่ ให้สิ่งดีกับตัวเองและเพื่อน อยากให้ทุกท่านหันมาปลูกผักข้างรั้วหรือตรงที่ว่างหรือใส่กระถาง ใช้อินทรีย์ววัตถุรอบตัวให้เป็นประโยชน์ ทำเถอะครับเป็นประโยชน์กับตัวเราครอบครัวและเพื่อนบ้าน ปรึกษากันในห้องนี้ ยินดีช่วยหาคำตอบทุกปัญหาครับ

การผลิตพืชอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตพืชที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สมดุลธรรมชาติและความหลาก หลายทางชีวภาพ มีการจัดการระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมี กำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชที่เกิดจากการตัดต่อสารพันธุกรรม เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ด้วยตนเอง ผลผลิตที่ได้จึงปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกค้าง ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

ปัจจุบัน มีประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก พื้นที่รวม 143.75 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรปและลาตินอเมริกา ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center : ITC / UNCTAD / WTO) ประมาณการว่าในปีพ.ศ. 2546 มูลค่าของ สินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกมีประมาณ 23,000-25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัวร้อยละ 10 - 20 ต่อปี โดยมีตลาดผู้บริโภคที่สำคัญ คือสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ประเทศไทย มีพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง โดยกรมวิชาการเกษตร ประมาณ 53,810 ไร่ พืชที่ส่งออกได้ในปัจจุบันได้แก่ ข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ฝรั่ง ชา ผลไม้ และสมุนไพรในปี 2548 กระทรวงพาณิชย์ ได้ประมาณมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

ประมาณ 426 ล้านบาท ซึ่งยังนับว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ารวมของตลาดโลก ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ที่จะปรับเปลี่ยนสู่การผลิตสินค้าเกษตรส่งออกทั่วไปเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยมีความได้ เปรียบในเรื่องความหลากหลายของชนิดพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม