เขตสายไหม คว้ารางวัลภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น 2554

  • 1 replies
  • 4669 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
นายอนันต์ นามวงศ์ อดีตกำนัน ต.ออเงิน เขตสายไหม ถึงการเตรียมเข้ารับโล่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2554 ว่า สำนักพัฒนาสังคม ได้คัดเลือกผู้สูงอายุเขตละ 1 คน เข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยตนได้รับในสาขา "เกษตรทฤษฎีใหม่" เนื่องจากเป็นประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงออเงิน และเป็นประธานโรงสีข้าวชุมชน ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อประสานงานนำข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรจากหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพัฒนาชุมชน กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ มาเผยแพร่ให้ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไปที่มาศึกษาดูงานได้รับทราบ ซึ่งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ของเขตสายไหมนี้เป็นที่ศึกษาดูงานของนักเรียนสังกัดกทม.ในพื้นที่เขตสายไหมทั้ง 9 โรงเรียน ตลอดทั้งโรงเรียนอื่นๆ และยังงรวมถึงการ จัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

นายอนันต์ กล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังสอนให้ชาวบ้าน ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการเกษตรของแต่ละ ครัวเรือนด้วย เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด เพราะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกษตรกรนั้นเป็นผู้มีรายได้น้อย หากลดต้นทุนลงได้ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สำหรับพื้นที่การเกษตรแขวงออเงิน ขณะนี้มีที่ทำนาประมาณ 3,000 ไร่ ทำสวนผลไม้อีก 200 ไร่ เช่น มะยงชิด มะม่วง กระท้อน ส้มโอ และพืชผักสวนครัวอีกจำนวนหนึ่ง

"สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากในขณะนี้พื้นที่การเกษตรในกรุงเทพฯของเราเหลือน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนา สวนผัก สวนผลไม้ โดยเฉพาะ เมื่อมีความเจริญเข้ามา เช่น การเวนคืนสร้างทางด่วน ก็จะทำให้พื้นที่การเกษตร เหล่านี้หดหายไป จึงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้มากที่สุด" นายอนันต์ กล่าว

ที่มา แนวหน้า

*

tiargomes

ดีใจด้วยคะ