เกษตรกรพอใจ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าถึงปัญหาในระดับพื้นที่

  • 0 replies
  • 1720 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน 4 จังหวัดตัวแทนแต่ละภาคทั่วประเทศ เผย มีผู้เข้าชมงานทะลุเป้า กว่า 1 หมื่น 3 พันราย โดยเกษตรกรพอใจกับบริการให้คำปรึกษาและการเพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่พร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นางนารีณัฐ  รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประเมินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  รวม 4 จังหวัด ที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค ประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัย สกลนคร สิงห์บุรี และสงขลา โดยผลการประเมินพบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเกินเป้าหมาย รวม 4 จังหวัดทั้งสิ้น 13,386 ราย แบ่งเป็น จังหวัดสุโขทัย 7,354 ราย จังหวัดสกลนคร 2,590 ราย  จังหวัดสิงห์บุรี 1,500 ราย และจังหวัดสงขลา 1,942 ราย โดยในภาพรวมพบว่าการจัดงานมีความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกร เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการขอคำปรึกษาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร รวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่พร้อมติดตามอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมคลินิกเกษตร กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และการจัดนิทรรศการ ซึ่งมีเกษตรกรขอเข้ารับคำปรึกษาด้านเกษตร ทั้งสิ้น 8,430 ราย โดยต้องมีการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 67 ราย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ขอรับคำปรึกษา ได้แก่ ปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดในมันสำปะหลัง นาข้าว และพืชผัก แมลงศัตรูพืช ปัญหาเรื่องดิน การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ โรคพยาธิในสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตต่างๆ รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เอกชน และร้านธงฟ้า ที่นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าราคาประหยัดรวมกว่า 153 ร้านมาจำหน่ายให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : ศูนย์ประเมินผล www.oae.go.t