โครงการทำนาตามพระราชดำริ (ใช้แรงงานกระบือ)

  • 0 replies
  • 2802 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
นายพรหมกฤต ม่วงมงคล  นายอำเภอมะขาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการทำนาตามพระราชดำริ(ใช้แรงงานกระบือ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลปัถวี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการทำนาให้สืบต่อไป   โดยมีเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม (นายธวัชชัย สมตุ้ย นวส.ชำนาญการ และ
น.ส.สุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ นวส.ปฏิบัติการ) ร่วมงานแทนเกษตรอำเภอมะขาม ณ แปลงนาบ้านอกพกพัฒนา หมู่ 11 ต.ปัถวี อ.มะขาม
  เมื่อวันที่  16   สิงหาคม 2554

การอบรมเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์  การผลิตอาหารปลอดภัย

http://makham.chanthaburi.doae.go.th/gallery/Aug/gallery_06.html