ผลไม้ภาคใต้ตอนบน...ออกสู่ตลาดแล้ว

  • 0 replies
  • 1887 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ผลไม้ภาคใต้ตอนบน...ออกสู่ตลาดแล้ว
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 09:21:21 AM »
ทุก ๆ ปี ประเทศไทยมักประสบกับปัญหา ผลผลิตผลไม้ล้นตลาด โดยในปีนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (สศข.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง จากภาคใต้ตอนบน ในปี 2554 พบว่า ผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 59 เหตุจากได้รับผลกระทบของอุทกภัย ในแหล่งผลิตเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้ตอนบน คาดผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ พ.ค.–ธ.ค. 54 และจะออกสู่ตลาดมากที่สุด ในเดือน ส.ค.นี้ ประมาณ 66,252 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิตทั้งหมด นายอนุสรณ์ พรชัย ผอ.สศข.8  กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานสำรวจไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ตอนบนซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อประมาณการผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ตอนบน ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง โดยพบว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554 ภาคใต้ตอนบน ซึ่งระยะนี้ควรจะเป็นระยะที่แห้งแล้ง เพื่อให้ไม้ผลออกดอกและติดผล แต่ปรากฏว่า ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จนเกิดวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ปลูกในเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้ไม้ผลที่ออกดอก และติดผลอ่อน เช่น ทุเรียน จะแตกใบอ่อน ก่อนกลางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554 ดอกและผลอ่อนร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะใบแก่ พร้อมที่จะแทงช่อดอก เช่น เงาะ มังคุด และลองกอง จะแตกใบอ่อนแทน นอกจากนั้นจะมีไม้ผลส่วนหนึ่งถูกน้ำแช่ขัง ถูกกระแสน้ำพัดพา ตลอดจนถูกดินโคลนถล่มทับ ส่งผลให้ผลผลิตลดลง
   

และจากการประมาณการผลผลิต พบว่า ปี 2554 ไม้ผลทั้ง 4 ชนิดจะมีผลผลิตรวมประมาณ 150,192 ตัน ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีผลผลิตรวม 362,653 ตัน ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 59  โดย ลองกอง ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยธรรมชาติที่ผ่านมามากที่สุด ซึ่งปี 2554 ได้ผลผลิต 4,373 ตัน ลดลงจากปี 2553 ซึ่งได้รับผลผลิต 41,002 ตัน หรือลดลงร้อยละ 89  ส่วน มังคุด ได้ผลผลิตประมาณ 16,609 ตัน ลดลงจากปี 2553 ที่ได้รับผลผลิต 90,387 ตัน หรือลดลงร้อยละ 82

  สำหรับ เงาะ มีผลผลิตประมาณ 28,222 ตัน ลดลงจากปี 2553 ที่ได้ผลผลิต 77,708 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64 ด้าน ทุเรียน ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยได้ผลผลิตประมาณ 100,988 ตัน ลดลงจากปี 2553 ที่ได้ผลผลิต 153,556 ตัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34  อย่างไรก็ตาม ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด จะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2554 และจะออกสู่ตลาดมากที่สุด ในเดือนสิงหาคม 2554 ประมาณ 66,252 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิตทั้งหมดในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การผลิตผลไม้ที่อาจจะเกิดปัญหาในขณะนี้ สศก. ได้นำนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการผลไม้ของรัฐบาล เข้ามารับมือสถานการณ์การผลิต โดยเน้นมาตรการทั้งด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหาผลไม้กระจุกตัว เช่น การจัดงานซื้อขายผลไม้  การจัดทำประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การป้องกันการแทรกแซงตลาด การสร้างอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกร  โดยให้ตั้งสถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์รวมผลไม้ และหาช่องทางในการกระจายผลผลิตออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มราคาให้กับสินค้าอีกด้วย  และยังได้นำเสนอปริมาณผลผลิตไม้ผลที่คาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้นำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  .ทั้งนี้การบูรณาการการเกษตรโดยผ่านกลไกสหกรณ์นั้น จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ที่ภาครัฐได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้รองรับ ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์