ตลาดนัดสีเขียวต้นแบบ ปลอดสารพิษ สารเคมี

  • 0 replies
  • 2085 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
สธ.เปิด “ตลาดนัดสีเขียวต้นแบบ” จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ สารเคมี

กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ “มสส.ตลาดนัดสีเขียว” เป็นตลาดนัดต้นแบบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ สารเคมี เผยผลการดำเนินงานควบคุมดูแลความปลอดภัยอาหารบริโภคในประเทศใน ปี 2553 พบร้อยละ 99อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย มีการปนเปื้อนเพียงร้อยละ 1 โดยพบจุลินทรีย์ในอาหารปรุงสำเร็จมากที่สุด รองลงมาคือสารอะฟลาทอกซิน ในถั่วลิสงป่นแล้ว และน้ำมันทอดซ้ำที่ใช้ทอดขนมต่างๆ
วันนี้(2 สิงหาคม 2554)ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงผกา วราชิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เปิดโครงการ“มสส.ตลาดนัดสีเขียว”จัดโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ซึ่งมีเป้าหมายจะพัฒนาเป็นตลาดสีเขียวต้นแบบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ทั้งผักสด ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง จากสมุนไพรแปรรูป เพื่อขยายผลให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศนำไปดำเนินการต่อ โดยตลาดนัดสีเขียวนี้จะเป็นตลาดกลางระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ กับผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขและขยายผลต่อถึงกลุ่มประชาชน ให้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ลดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมีต่างๆ
 
นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวว่า ความปลอดภัยด้านอาหารเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพของทุกคน เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญที่สุด ต้องบริโภคทุกวัน และมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงนักวิชาการในระดับสากลว่า สุขภาพขึ้นอยู่กับอาหารที่บริโภค กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์และเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมาโดยอาหารที่มีเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อน เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งในระยะสั้น เช่น อุจจาระร่วง ในปี 2553 มีรายงานป่วย 1 ล้าน 3 แสนกว่าราย เสียชีวิต 42 ราย ส่วนการก่อผลกระทบในระยะยาว พิษสะสมจนเกิดเป็นโรคมะเร็ง มีรายงานเสียชีวิตปีละ 60,000 ราย 
 
ผลสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศล่าสุดในปี 2553ได้สุ่มตรวจสารปนเปื้อน 8 ชนิดจากทั่วประเทศ ได้แก่สารเร่งเนื้อแดง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา ยาฆ่าแมลง น้ำมันทอดซ้ำ อะฟลาทอกซิน  และจุลินทรีย์ก่อโรค รวมทั้งหมด 517,175ตัวอย่างพบว่าร้อยละ 99อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย มีการปนเปื้อนเพียง 5,751ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1 โดยตรวจพบจุลินทรีย์ในอาหารปรุงสำเร็จมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมาคือสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงป่นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 7 และน้ำมันทอดซ้ำที่ใช้ในการทอดขนมต่างๆ ร้อยละ 5 จะเร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการเข้มงวด ลงโทษตามกฎหมาย เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 
ด้านแพทย์หญิงผกา วราชิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการ “มสส.ตลาดนัดสีเขียว” ที่สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขริเริ่มขึ้นนี้ จะเริ่มที่ส่วนกลางเป็นต้นแบบ คือที่กระทรวงสาธารณสุขก่อน เนื่องจากมีจำนวนเจ้าหน้าที่จำนวนมากประมาณ 20,000 คน โดยกิจกรรมที่ดำเนินงานประกอบด้วยวิชาการความรู้ด้านอาหารปลอดภัย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งพืชผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางต่างๆจากสมุนไพรไทย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปลอดสารพิษ และให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัย เป็นต้น โดยเริ่มดำเนินการทุกวันอังคาร ตั้งแต่ 2 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2555 ตั้งเป้าขยายผลให้เกิดตลาดนัดสีเขียวที่สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศต่อไป