กลุ่มผักปลอดสารพิษ ชัยภูมิ

  • 0 replies
  • 2831 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
กลุ่มผักปลอดสารพิษ ชัยภูมิ
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 11:18:07 AM »
ประวัติ กลุ่มผักปลอดสารพิษ ชัยภูมิ ก่อนปี 2531 ชาวบ้านยังไม่มีการใช้สารเคมีามากแต่หลังจากปี 2531 เป็นต้นมาชาวบ้านได้มีการใช้สารเคมีอย่างรุ่นแรงในภาคเกษตรทั่วไปรวมถึงพืชผักที่ใช้บริโภคเป็นประจำในครัวเรือน ทำให้ประธานมองถึงโทษภัยที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค จึงได้รวมกันจัดตั้งเป็นชมรมผู้ผลิตผักปลอดสารเคมี ครั้งแรก จำนวน 10 ราย ผลิตเพื่อบริโภคกันเองในครัวเรือน ต่อมามีคนสนใจสั่งซื้อเพื่อบริโภค จึงมีการจัดจำหน่ายทั่วไปในรูปของสหกรร์การเษตรธรรมชาติ ปัจจุบันสมาชิก 20 ราย และจำหน่ายที่ตลาดกรงุเทพ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

กลุ่มในชุมชน ผักปลอดสารพิษ

-กลุ่มผู้ผลิตปลอดสารเคมี
-กลุ่มผู้ให้น้ำ
-กลุ่มสตรีและเยาวชนแปรรูป-ถนอมอาหาร

สภาพการรวมตัว
เกิดจากรการรวมพลังสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการบริโภคที่ปลอดภัยและอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
สมาชิกอยู่รวมกัน 3 หมู่บ้าน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ประมาณ 10 ไร่

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 20 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวน ทำไร่

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม เลี้ยงสัตว์

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ในฤดูฝนผักบางชนิด ไม่สามารถปลูกได้ จะปลูกต้องใช้โรงเรือน ซึ่งมีต้นทุนสูง
- ปัญหาตลาด เพราะตลาดในปัจจุบันมีเฉพาะที่ตลาดกรุงเทพ ผู้ผลิตนำไปส่งทุกวันศุกร์ค่าขนส่งสูงมาก
- ต้องการสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะปลูกและห้องเย็นเก็บผักไว้ได้นาน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
-สร้างโรงเรือนที่เหมาะกับการปลูกผัก ป้องกันการชะล้างจากน้ำฝน
-มีห้องเย็นสำหรับเก็บผักไว้เมื่อมีจำนวนมาก
-ขยายตลาดไปสู่ระดับจังหวัดเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
-ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารเคมีในระดับอำเภอ

ผู้นำ : นายพยงค์ ปรีชาญาณ
โทรศัพท์ :    044-829036
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม :    เลขที่ 198/1 หมู่4 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ