การตัดสินใจเลือกซื้อ ผักปลอดสารพิษ ของผู้บริโภค

  • 0 replies
  • 4534 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
คุยกันถึงเรื่องเทคนิคการปลูกมาเยอะแล้ว  มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะ  วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง การตลาดกันบ้าง  การค้าในปัจจุบันนี้  ถ้าขาดการวางแผนแล้ว โอกาสการขายให้ประสบความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ยากมาก  ดังนั้นเราต้องพร้อม และหาข้อมูลในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภค  ที่ถือเป็นหัวใจของการทำตลาด  อย่างที่เขาบอกว่า  Consumer is the king  หรือ ผู้บริโภคคือพระเจ้า  (ไม่รู้แปลอย่างงั้นได้ไงนะ )  ขายผักก็ใช่จะเป็นเรื่องง่ายนะคะ  เพราะผักเป็นสินค้าที่มีอายุสั้นมาค่ะ  ก่อนลงมือวางแผน คงต้องทราบก่อนว่า   ผู้ซื้อผักสดปลอดสารพิษเป็นใคร มีพฤติกรรมการซื้อและบริโภคอย่างไร  เราจะได้เอาไปขายได้ถูกคน ถูกเวลา และสถานที่ค่ะ  มีข้อมูลงานวิจัยที่ไม่ค่อย Up date  นัก แต่ก็ยังเอาไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ

: ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคที่อาศัย อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครประเภทผักกางมุ้ง

ข้อมูลจากการรวบรวมแบบสอบถาม ที่แจกให้กับผู้นิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คนจากห้างสรรพสินค้าจำนวน 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้วางแผนการตลาด

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงจะให้ความสนใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษมากกว่า เพศชาย   และผู้สมรสแล้วสนใจบริโภคผักปลอดสารพิษมากกว่าผู้เป็นโสดซึ่ง รายได้ของผู้บริโภคมีผลมากต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษโดยผู้นิยมซื้อ ส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท    มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่ 5คน ขึ้นไป     สำหรับอาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาพบว่าส่วนมากทำงาน บริษัทเอกชน ผักปลอดสารพิษที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากที่สุดคือผัก คะน้า        โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษมาบริโภคในแต่ละครั้ง จะนิยมซื้อทุก 3 วัน     น้ำหนักของผักปลอดสารพิษที่ผู้บริโภคนิยมซื้อแต่ละครั้ง มากที่สุดคือน้ำหนัก 0.6-1 กิโลกรัม  โดยนิยมซื้อจากห้างสรรพสินค้ามากที่สุด สาเหตุที่ผู้บริโภคส่วนใหญนิยมเลือกซื้อจากสถานที่ดังกล่าว  เพราะสะดวกใน การไปซื้อสินค้าอื่นๆ ด้วย      เหตุผลที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อผักปลอดสารพิษมา บริโภคเนื่องจากมีความปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง   โดยนิยมซื้อในเวลาหลัง เลิกงานเป็นส่วนมากผักปลอดสารพิษที่ผู้บริโภค ส่วนมากนิยมซื้อเป็นผักกินใบ (ผักสวนครัว) โดยนิยมนำมาผัดบริโภคส่วนผักปลอดสารพิษประเภทผักกินผล มักจะนิยมนำมาปรุงอาหารประเภทแกง     ผักปลอดสารพิษที่นิยมซื้อไปบริโภคคือ ผักใส่บรรจุภัณฑ์ที่พร้อมปรุงหรือประกอบอาหารได้เลย     ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ผักปลอดสารพิษแต่ละครั้งผู้บริโภคจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยปัจจัยใน การตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษแต่ละครั้งผู้บริโภคจะมีการวางแผนไว้ ล่วงหน้า    โดยปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ส่วนใหญ่คือความสะดวกในการซื้อวงเงินเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษ มาบริโภคแต่ละครั้งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมมากที่สุด คือวงเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 51-100 บาท   บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษมาก ที่สุดคือสามีและภรรยา     สื่อที่ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบว่ามีผักปลอดสารพิษ ขาย ณ. สถานที่ดังกล่าวมากที่สุด คือ สื่อโฆษณา ณ.จุดขาย    สื่อที่จูงใจให้ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุดคือ สื่อโฆษณา ณ.จุดขาย      การส่งเสริมการขายที่ทำให้ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ มากที่สุดคือ การลดราคา


เขียนโดย/ที่มา : Fah ศิวพร สิงห์สุข  “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”, 2542     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต