กำแพงเพชร กับโครงการ ปลูกพืชถั่วเขียวหลังนา

  • 0 replies
  • 2900 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,891
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
กระทรวงเกษตรฯ จัดงานรณรงค์ปลูกถั่วเขียวเป็นพืชหลังนา ภายใต้โครงการระบบปลูกข้าวปี 2555 นำร่องกำแพงเพชร หวังกระตุ้นให้ชาวนาเลือกระบบปลูกข้าวให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วม โรคแมลงศัตรูข้าวระบาด ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. มีรายงานว่า นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดภายหลังเป็นประธานเปิดงานจัดระบบการปลูกข้าวปี 2555 ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ว่า จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ภาครรัฐจัดขึ้นนั้น ส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก ซึ่งวิธีนี้ทำให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แมลงศัตรูข้าวระบาดทำลายผลผลิต ระบบนิเวศในนาข้าวขาดความสมดุล เพราะมีการใช้สารเคมีในปริมาณมากและใช้อย่าง ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทั้งกรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการจัดระบบการปลูกข้าวปีละไม่เกิน  2 ครั้ง นอกจากเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ยังใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาได้

ด้านนายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า จ.กำแพงเพชร ถือเป็นต้นแบบในการจัดระบบการปลูกข้าว ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรในพื้นที่ร่วมโครงการดังกล่าวและพร้อมจะปลูกถั่วเขียว พืชหลังนาจำนวนกว่า 3 แสนไร่ และมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงานรณรงค์การปลูกพืชหลังนาในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์