ให้ความรู้แก่เกษตร เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

  • 0 replies
  • 2248 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากข้อมูลปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านตัน ขณะที่ปี 2553 มีปริมาณการใช้ปุ๋ยประมาณ 5.3 ล้านตัน จึงยังคงดำเนินการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ให้เกิดความสมดุลถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพดินต่อไป เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพราะปุ๋ยเคมีเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น เช่น การปลูกข้าวนาปีมีสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 18% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ข้าวนาปรัง 16% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 21% และปาล์ม 41% เป็นต้น

สำนักงาน กปร. จัดโครงการ “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง” ครั้งที่ 2/2554 โดยนำคณะสื่อมวลชน ศิลปินดารา นักร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  และเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย ประวัติศาสตร์ การอพยพของชาวเขมรเมื่อครั้งเขมรแตก ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 นี้

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 110 คน หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ