ยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรขายไทย

  • 0 replies
  • 1861 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรขายไทย
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 09:58:09 AM »
จากข้อมูลสถิติจากกรมศุลกากรนครคุนหมิงระบุว่า ช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2554 มณฑลยูนนานได้ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศรวมทั้งหมด 300,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของมณฑลยูนนานในช่วงครึ่งแรกของปี 2554) เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 12.2 และร้อยละ 21 ตามลำดับ

ช่วงครึ่งแรกของปี 2554 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของมณฑลยูนนานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ใบยาสูบ มีมูลค่าการส่งออก 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 12.4
2) กาแฟ มีมูลค่าการส่งออก 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 46
3) เห็ด มีมูลค่าการส่งออก 25.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 22.2
4) ดอกไม้ มีมูลค่าการส่งออก 15.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 13.3
5) ใบชา มีมูลค่าการส่งออก 7.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 13.4     

นอกจากนี้ ช่วงครึ่งแรกจของปี 2554 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจำนวน 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของ ปี 2553 ร้อยละ 34.2 และร้อยละ 14.2 ตามลำดับ     

ทั้งนี้ ช่วงครึ่งแรกของปี 2554 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังไทยโดยผ่านเส้นทางหลวงคุนหมิง – กรุงเทพฯ เท่ากับ 46.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 26.5 ขณะที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศโดยผ่านเส้นทางหลวงคุนหมิง - ด่านเหอโข่วเท่ากับ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 80.7 ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังเวียดนามจำนวน 61.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ร้อยละ 74.2

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน