มาตรการรับซื้อลำไยช่วยเกษตรกร น่าน

  • 0 replies
  • 2259 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
มาตรการรับซื้อลำไยช่วยเกษตรกร น่าน
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 09:56:26 AM »
เกษตรจังหวัดน่าน หามาตรการรับซื้อลำไยช่วยเกษตรกรหลังผลผลิตออกมากคุณภาพต่ำ พบสาเหตุ คุณภาพต่ำเนื่องจากปีนี้ฝนตกน้ำมากทำให้ช่อลำไยออกมาก ผลลำไยอมน้ำจึงแตก และเกิดน้ำท่วมขังต้นลำไย เป็นเหตุให้ราคาตก ไม่สามารถเก็บขายตามเกรดที่กำหนด เนื่องจากขนาดผลลูกเล็ก

เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ประสบปัญหาราคารับซื้อลำไยตกต่ำในปีนี้ ในจังหวัดน่านมีเกษตรกรชาวสวนลำไยจำนวน 8,620 ราย จำนวน 34,142 ไร่ ให้ผลผลิต 31,884 ไร่ จำนวน 16,718 ตัน ซึ่งเป็นผลผลิตที่มากกว่าฤดูกาลผลิตปีที่แล้วเท่าตัว ที่สำคัญผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพต่ำเป็นชนิดลูกเล็ก ดังนั้นจึงสามารถขายได้ในราคาของเกรดคละเท่านั้น เกษตรกรชาวสวนลำไยกล่าวว่า สาเหตุที่คุณภาพต่ำเนื่องจากปีนี้ฝนตกน้ำมากทำให้ช่อลำไยออกมาก ผลลำไยอมน้ำจึงแตก และเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังต้นลำไยต้นลำไย เป็นเหตุให้ราคาตกต่ำไม่สามารถเก็บขายตามเกรดที่กำหนดเนื่องจากขนาดผลลูกเล็กจึงต้องเก็บขายในราคาคละกิโลกรัมละ 10 บาท ส่วนที่สามารถคัดแยกออกมาได้ก็ราคาตกจากปีที่แล้วเกรด AA กิโลกรัมละ 30 บาท แต่ปีนี้ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนเกรด A กิโลกรัมละ 10-13 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 9 บาท ส่วนเกรด C กิโลกรัมละ 4 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเก็บมาวางขายตามตลาดโดยขายเป็นช่อมัดรวมช่อละ 12-13 บาท

ที่สำคัญเกษตรกรหลายรายไม่สามารถสู้กับค่าแรงงานในการเก็บและคัดแยกลำไยได้ ขณะนี้ขึ้นเป็น วันละ 250-300 บาท จึงยอมที่จะปล่อยลำไยไว้คาต้นเพราะไม่คุ้มกับต้นทุน จะมีก็เพียงเก็บเองนำมาขายในตลาดเป็นช่อเท่านั้น

ด้านมาตรการช่วยเหลือขณะนี้จังหวัดน่านได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่สนับสนุนจ่ายขาดเพื่อชดเชยค่าขนส่งเหมาจ่ายและค่าบริหารจัดการในการรับซื้อลำไยอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 2.50 บาท ให้แก่สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ร่วมโครงการ ในการกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ปลายทางนอกแหล่งผลิตในระยะทางไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร และมาตรการที่ 2 สนับสนุนแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการรวบรวมลำไย โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ดำเนินการรวบรวมลำไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2554 ส่วนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการให้ติดต่อสถาบันเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว