ม.ราชมงคลตะวันออก ชลบุรี แสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

  • 0 replies
  • 570 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
แสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และนายวีรวัฒน์ บุญยิ่งเหลือ นักวิชาการ นายบุญส่ง ดวงเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เปิดตัวแสดงนวัตกรรมโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ และสาธิตหลักการทำงาน ของระบบโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ  ณ อาคารเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นโรงเรือนเพื่อสืบหาข้อมูลที่แท้จริงในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืชและสัตว์ ระบบการของโรงเรือนเพื่อสืบค้นข้อมูลที่แท้จริง ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ได้ ความต้องการแสง ความชื้นในดิน และการให้น้ำ

โดยมีระบบภายใน มีระบบถ่ายทอด สามารถสำรวจความเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ มองเห็นการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา มีระบบบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นเรียลไทม์และสามารถสั่งการทำงานโดยใช้เสียง หรือกดปุ่มได้โดยผ่านแอปพิเคชั่นบนมือถือยิ่งประโยชน์ให้ผู้ขายพืชผลการเกษตรสามารถกำหนดราคาขายล่วงหน้าได้

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอิ่นๆอีกด้วย

ท่านที่สนใจเข้ารับชม สามารถติดต่อได้ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สอบถามเพิ่มเติม ศศิวิมล 080-9920466