ยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

  • 0 replies
  • 2359 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 08:58:55 AM »
เกษตรฯ เตรียมจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย หวังยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางจิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย (สมัยพิเศษ) ว่า กระทรวงเกษตรฯ จะจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย (สมัยพิเศษ) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 134 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และ Mr.Paul Ross, General Manager,Bilateral Trade กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ เป็นหัวหน้าผู้แทนฝ่ายออสเตรเลีย และคณะผู้แทนฝ่ายออสเตรเลีย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

นางจิราวรรณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นที่นำมาหารือในที่ประชุม ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักคือ Reviews of The Past JWG Activities and Preparations for 12thJWG on Agriculture (Thailand and Australia) ซึ่งเป็นการรายงานการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรที่ผ่านมาในสาขาต่างๆ ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย โดยออสเตรเลียจะรายงานเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุม JWG on Agriculture ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศออสเตรเลีย ในต้นเดือนกันยายน 2554 Review of Special Agricultural Safeguards (SSGs) มี 2 ประเด็นคือ 1. Experience of SSG Performance ซึ่งไทยและออสเตรเลียจะแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของการนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวภายหลังจากความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและออสเตรเลีย 2.Administration of SSGs- Identified problems in administration (Australia and Thailand) โดยออสเตรเลียและไทยจะนำเสนอปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรา SSGs และ Tarff Rate Quota Administration ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ 1.Tariff Rate Quota Administration โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มีโควตาภาษีของทั้งสองประเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดสรรและการดำเนินงานให้มากขึ้น 2. Utilization Rate of the TAFTA TRQs (Thailand) ซึ่งทั้งสองประเทศจะหารือถึงสิทธิพิเศษการใช้ประโยชน์จาก TAFTA TRQs 3.Concerns Arising from the TRQ Administration โดยออสเตรเลียจะเสนอปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มีโควตาภาษี 4.Shared Understanding on TRQ Administration (Thailand and Australia) โดยเป็นการรวมกันสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ TRQ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นผลมาจากมติการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรีเลีย ครั้งที่ 2 (Thailand-Australia Free Trade Agreement Joint Commission: TAFTA JC) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย (สมัยพิเศษ) (Special Meeting of Joint Working Group on Agriculture) นอกเหนือจากการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประชุมดังกล่าวมารายงานในการประชุม TAFTA JC

ที่มา http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=6616&filename=index