แปลงเกษตรอินทรีย์ดีเด่น ภาคตะวันออกที่ ปราจีนบุรี

 • 4 replies
 • 3072 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
สวนจิตร์นิยม มีแนวคิดการทำแบบปลอดภัยจากสารพิษมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพราะเห็นว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณแม่เจ้าของสวนที่อายุมากแล้ว และเป็นการทำสวนที่ลดความเสี่ยงในการตลาดเพราะปลูกพืชแบบผสมผสานมีมากมายหลายพืชในพื้นที่ ในรูปเราจะเห็นแมลงภู่บินมาตอมเกสรดอกไม้ ซึ่งถามีการใช้สารเคมีแมลงแบบนี้จะไม่มีให้เห็นในสวนนี้เลย


*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
เมื่อสอบถามเจ้าของสวนว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ยากไหม  เจ้าของสวนตอบด้วยเสียงชัดเจนว่า  ยากมาก

และมีปัญหาเรื่องผลผลิตที่ลดลง ต้นไม้ดูทรุดโทรม ในระยะแรกๆ แต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำ จึงสามารถฝ่าฟันมาจนได้รับการรับรองเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมานี้เอง

โดยปัญหาใหญ่ของการทำเกษตรแบบอินทรีย์อยู่ที่ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนไม่ใช้สารเคมี ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตดีเท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมี และมีโรคแมลงทำลาย

เจ้าของสวนแก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ ต่างๆในสวนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ที่เสียหายของสวนตัวเอง ผสมน้ำรดต้นไม้ไปกับระบบการให้น้ำ จึงทำให้พืชผลต่างๆฟื้นตัวดีขึ้นมาจนในที่สุดมีผลผลิตพอๆกับการใช้สารเคมีในอดีต

*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
ในส่วนมีโรงน้ำหมักชีวภาพที่ทำไว้ใส่เอง  ใส่ถ้งหมักไว้นานเป็นปีแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้ในสวนแหล่งน้ำที่ขุดไว้ใช้ในสวนโดยไม่มีน้ำจากภายนอกไหลเข้ามาปนเปื้อน โดยมีการขุดสระเก็บกักน้ำแบบนี้ไว้เป็นระยะๆพอเพียงกับการรดต้นไม้ในสวน ที่นี่โชคดีคือ สระน้ำที่ขุดมีตาน้ำดีมาก ในฤดูแล้งจึงทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี


*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
มะม่วงในสวนมีมากมายหลากหลายพันธุ์ปลูกแบบผสมปนเปไปกับไม้ผลอื่นๆมีแปลงผักสวนครัวที่ปลูกผักหลากหลายชนิดเพื่อใช้ในการบริโภค


*

ชอบเกษตร

 • ผักสวนครัวรั้วกินได้
 • *****
 • 10,890
 • +0/-0
  • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
จุดเด่นที่สุดของสวนเกษตรอินทรีย์แปลงนี้คือ การป้องกัน น้ำปนเปื้อนสารเคมีจากภายนอกไม่ให้ไหลเข้ามาในสวนคือมีคูลึกมากรอบสวน  รับน้ำที่หลากมาจากข้างนอกแล้วถ่ายเทลงลำธารโดยไม่ให้เข้ามาในสวนสนใจลองติดต่อชมสวนได้ที่

คุณเกรียงศักดิ์  อุดมสิน บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อดีตวิศวกร ด้านโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ผันตัวเองมาทำอาชึพการเกษตรแบบธรรมชาติ  โทร 0817797415

ที่มาโดยละเอียดที่ http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=63528.0