เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

organic thailand orgainc to school

เปิดตัวแล้ว พร้อมรับกับการเที่ยวชมงานเกษตรอย่างยิ่งใหญ่อลังการในภาคอีสาน กับงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 วันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ซึ่งในการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวิถีทางภูมิปัญญาของชุมชน ด้านการเกษตร อันเป็นอาชีพหลักของชาวไทย โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม ด้วยแนวคิดที่ว่า

“นวัตกรรมวิชาการ เปิดตำนานเกษตรยุคใหม่ มุ่งนำไทยสู่อาเซียน”

เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

กิจกรรมการประกวดในงานนี้ จัดเป็นกิจกรรมวันปีใหม่ ที่เกี่ยวกับการเกษตรย่อมๆ ก็ว่าได้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น..

– การประกวดวงดนตรีสากล “CSC MUSIC CHALLENGE 2013”
– การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ (Aerobic Dance) ประเภททีมบุคคลทั่วไป
– การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ (Aerobic Dance) ระดับประถมศึกษที่ 1-6
– การประกวดธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ภายใต้ชื่อ ภูมิปัญญาแห่งอีสาน ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 นี้ได้แล้ว


เกษตรแฟร์อีสาน ก่อนนั้น

สำหรับการจัดงานในปี 2555 ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ภายในคำขวัญว่า “เกษตรก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย 4 วิทยาเขต นิทรรศการ นวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชน นิทรรศการบัว นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ การสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสัมมนา อาทิ หัวข้อ บัญชีเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน และหัวข้อ การเลี้ยงและปรับปรุงไก่ชน

ทางด้านการประกวดแข่งขันทางด้านการเกษตร อาทิ การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดข้าวพันธุ์ กข.6 การประกวดแตงโมยักษ์ การประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร การให้บริการคลินิกการเกษตร และนิทรรศการมีชีวิต ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร การประกวดด้านศิลปะ วัฒนธรรม การแสดงของนักเรียน เช่น วงดนตรี โปงลาง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล การประกวดธิดาเกษตรอีสาน

โดยงานในปีที่แล้วนั้น เป็นงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน และกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาเขตได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำหรับประชาชนที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ทุกปี ซึ่งในปี 2555 ก็มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้จากเครือข่ายร้านค้าต่างๆ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลต่างๆ อย่างหลากหลายและจำนวนมาก และประสบความสำเร็จด้วยดี

สำหรับปีนี้ เชิญไปเที่ยวงานกันนะครับ ครั้งที่ 8 แล้ว ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งใดๆ แน่นอน