ข้าวไทย

ข้อมูลข้าวไทย ข้าวหลากสายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ และข้าวชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการปลูกแบบธรรมชาติ

3390 views

เทคนิคการเกษตร การปลูกข้าวต้นเดียว

สัมมนาการปลูกข้าวต้นเดียวที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน System of Rice Intensification Seminar at the Institute for Sustainable Agriculture Communities. We attended on Feb. 25...

การเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น

กรมข้าวสำรวจดินหวังเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรวางแผนการใส่ปุ๋ยได้เหมาะสมกับการปลูกข้าวในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตใน 60 จังหวัด นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า กรมการข้าว โดยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าว ตามเขตศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ ด้วยการสำรวจดินนาที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวระดับต่างๆ ของแต่ละจังหวัด แล้วใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ย และการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ และตามค่าวิเคราะห์ดิน...

The Species for jasmine rice

เป็นสายพันธุ์ข้าวหอมจากถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันนั้นประเทศไทยไม่ค่อยได้สนใจที่จะดำเนินการในเรื่องของลิขสิทธิ์และการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมากเท่าใดนัก Species for jasmine rice จัดเป็นข้าวนาปี ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ลักษณะข้าวเปลือกเรียวยาว เมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ข้าวเมล็ดเรียว ยาว ขาวใสเป็นเงา แกร่ง มีท้องไข่น้อย มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

ข้าวมันปู ข้าวดีของไทย ข้าวอินทรีย์
9783 views

ข้าวมันปู

ข้าวมันปู เป็นข้าวพันธุ์หนึ่งที่มีเยื่อหุ้มเปลือกข้าวเป็นสีแดงแบบสีมันปู จัดเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือชนิดหนึ่ง มีไขมันในปริมาณเดียวกับข้าวกล้อง ซึ่งสูงกว่าข้าวขัดสีประมาณเท่าหนึ่ง มีสารที่เรียกว่าเคโรทีนที่จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอในร่างกายสูงกว่าข้าวขัดสี ชาวจีนเรียก ข้าวแดง หรือชื่อพื้นเมือง อั้งคั่ก นอกจากเป็นข้าวยังผลิตออกมาในรูปยีสต์สีแดงใช้ประกอบอาหารและเป็นสมุนไพรรักษาโรค บ้านเรานำข้าวแดงเมืองจีนหรืออั้งคั่กมาเป็นสีผสมอาหารเพื่อให้สีแดง เช่น เต้าหู้ยี้ หมูแดง เนื้อแดง มีการเทียบสารอาหารพบว่าคุณประโยชน์สูงกว่าข้าวขัดสีขาว สารอาหารที่มีอยู่ในข้าวแดงก็มี...

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
4753 views

ข้าวเหนียวดํา

เมื่อเอ่ยถึง ข้าวเหนียวดำ มักจะผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ปัจจุบันงานวิจัยเรื่องข้าวเหนียวดำมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การค้าในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มมีการตื่นตัว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการวิจัยและพัฒนาการนำสารที่สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเหนียวดำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากมาย เช่น อุตสาหกรรมการประกอบอาหารคาว ขนมหวาน อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ยา รวมถึงการใช้เมล็ดข้าวเหนียวดำมาประดิษฐ์เป็นของขวัญที่ระลึก หรือเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนานํ้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ข้าวเหนียวดำ เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ดีของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ...

กาตาร์ทำนาปลูกข้าว

กาตาร์หนึ่งในประเทศน้ำมันแถบตะวันออกกลาง กลายเป็นข่าวล่าสุดเมื่อเช่าที่ดินปากแม่น้ำโขง ของเวียดนาม พื้นที่ 1.56 แสนไร่ เพื่อทำนาปลูกข้าว ใช่แล้ว ปลูกข้าว เขียนไม่ผิดหรอกครับ เพราะประเทศกาตาร์ก็เหมือนเศรษฐีน้ำมันอื่นที่ต้องการแสวงหาความมั่นคงด้านอาหาร เพราะตระหนักดีว่า น้ำมันกินไม่ได้ แต่ข้าวกินได้ แถมอร่อยอีกต่างหาก เมื่อสองปีก่อน กาตาร์ได้สัมปทานพื้นที่ในเขมรเพื่อปลูกข้าวเช่นกัน ไล่ๆ...

Thai Jasmine Brown Rice Organic

Jasmine Rice is a naturally aromatic long grain rice originally grown only in Thailand. Jasmine Germinated Brown Rice...

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic
870 views

Thai Hom Mali Rice Organic

Thai Hom Mali Rice enjoys the World Famous reputation for its high quality and its natural, aromatic fragrance...