ข้าวไทย

ข้อมูลข้าวไทย ข้าวหลากสายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ และข้าวชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการปลูกแบบธรรมชาติ

The Species for jasmine rice

เป็นสายพันธุ์ข้าวห...

ข้าวมันปู ข้าวดีของไทย ข้าวอินทรีย์
9768 views

ข้าวมันปู

ข้าวมันปู เป็นข้าว...

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
4745 views

ข้าวเหนียวดํา

เมื่อเอ่ยถึง ข้าวเ...

กาตาร์ทำนาปลูกข้าว

กาตาร์หนึ่งในประเท...