ข้าวไทย

ข้อมูลข้าวไทย ข้าวหลากสายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ และข้าวชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการปลูกแบบธรรมชาติ

ข้าวสินเหล็ก สุดยอดข้าวต้านโรค
8992 views

ข้าวสินเหล็ก สุดยอดข้าวต้านโรค

การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้วิจัยพันธุ์ข้าวที่มีผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทำให้ได้ข้าวชนิดใหม่ที่ชื่อว่า ข้าวสินเหล็ก ซึ่งได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวสินเหล็ก / Sinlek เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง มีค่าอยู่ประมาณ...

ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ข้าวสุขภาพของไทย
2007 views

ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ข้าวสุขภาพ

ในโลกนี้ประชากรกว่า 2 พันล้านคน มีอาการโลหิตจางแล้ว และกว่า 1 พันล้านคนมีปัญหาโรคอ้วน ส่วนที่เหลืออีกกว่า 200 ล้านคนนั้น มักพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน และคาดว่าในปี 2025 คาดว่าจะมีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 17...

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
892 views

กาลอวสานของข้าวไทย

ในความดึงดื้อถือดี กลัวว่าจะเป็นการเดินตามนโยบาย(ที่ดี)ของพรรคอื่น ทำให้พรรคฝ่ายรัฐบาลในขณะนี้ ยืนกรานประกาศใช้นโยบายรับจำนำข้าวแทนนโยบายรับประกันราคาข้าวของพรรคคู่แข่ง เพียงคิดว่ามันน่าจะช่วยเหลือประชาชนชาวนาได้ดีกว่า หรือเพื่อใคร ณ เวลานี้ ฝ่ายค้านคงยิ้มไม่หุบ เมื่อรัฐบาลเอง ทำท่ากระอักเลือดจากนโยบายรับจำนำที่รับทุกเม็ด ซึ่งแถมด้วยเม็ดข้าวของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ แอบสวมรอยเข้ามา และกำหนดราคารับจำนำสูงโด่งตันละ 15,000 บาท ที่มากกว่าสารบบการค้าข้าวโลกที่ไหน โรงสีรวย...

การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า
3413 views

ปลูกข้าว ด้วยวิธีการ โยนกล้า อัตรางอกดี

ปกติแล้วผมเห็นแม่ผมทำนาด้วยวิธีการปักดำ หรือนาดำ ทำไร่ด้วยวิธีการตอกหมุดฝังเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนต่างพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคกลาง ภาคอีสานใช้วิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงนา ปัจจุบันนี้หลากหลายแนวคิดด้วยวิธีการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวต้นเดียว การโยนตอซังข้าวที่กำลังงอก และล่าสุดก็ไม่ต่างกับการโยนตอซัง นั่นคือ การปลูกข้าวแบบการโยนกล้า วิธีนี้ไม่ทราบที่มาที่ไป สงสัยผู้ปลูกคงหมดแรงจึงทดลองหรือเล่นอะไรแผลงๆ แทนที่จะเป็นเดินลงนาปักดำแบบทุกที เลยขี้เกียจเล่นโยนมันซะเลย ซึ่งผลที่ได้รับก็กลายเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย เห็นวิธีนี้แล้ว การทำนาก็ไม่ใช่วิธีการที่น่าเบื่ออีกต่อไป...

ข้าวกล้อง ข้าวกล้องเพาะงอก คุณประโยชน์จากข้าวกล้อง
835 views

พันธุ์ข้าวหอม ปลอมปน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.54 ได้มีเจ้าหน้าที่สารวัตรข้าว กรมการข้าว ได้ออกตรวจสอบพันธุ์ข้าวปลูกในร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พบว่า มีพันธุ์ข้าวจากภาคกลาง ที่ผู้ค้านำไปจำหน่ายเป็นพันธุ์ข้าวด้อยคุณภาพ ปลอมปนเกินกว่า 10 เมล็ด ใน 500 กรัม จึงสั่งอายัดเกือบ...

thai rice
830 views

Rices Cooked Gluten Free Rice

The problem you can run into with rice is the way it’s cooked, or rather what it’s cooked...

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic
9771 views

หลักการผลิต ข้าวอินทรีย์ Organic rice

ข้อมูลนี้มาจาก กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องของหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ หรือ Organic Rice ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นอย่างมากในการทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกข้าวแบบออแกนิก ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยหลักการผลิตข้าวอินทรีย์นั้นมีรายละเอียดดังนี้ ข้าวอินทรีย์ คืออะไร ข้าวอินทรีย์ หรือ...

การปลูกข้าวลอยน้ำอินทรีย์ การปลูกข้าวแบบลอยน้ำ ข้าวลอยน้ำ เกษตรอินทรีย์
7881 views

ปลูกข้าวลอยน้ำอินทรีย์ ทางเลือกใหม่กับพื้นที่บนผืนน้ำ

ในปัจจุบันนี้ การปลูกพืชผักต่างๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกับการปลูกลงดิน เช่นผักออแกนิกต่างๆ ผักไฮโดรโปนิกส์ แม้กระทั่งการปลูกข้าว เพราะด้วยพื้นที่จำกัดทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยต้องดิ้นรนหนทางเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น เกษตรกรทั่วไปจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คุณสุพรรณ เมธสาร เกษตรกร แห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นับเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกท่านที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรหลายด้าน มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา...

ข้าวสังข์หยด ข้าวดีของคนไทยที่พัทลุง
1178 views

ข้าวพันธุ์ผสมในจีน ​ให้ผลผลิตสูงที่สุด​ใน​โลก

เมื่อวานได้ฟังข่าวตอนทานข้าวเที่ยง เค้ารายงานว่า ชาวนาในประเทศจีนได้ผสมพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่ง เม็ดข้าวไม่ใหญ่มาก แต่เนื้อแป้ง แน่น รวมแต่ละรวงที่เค้าเก็บมาให้ดูเป็นตัวอย่างมีเมล็ดข้าวเรียงแน่นจนช่อข้าวโน้มเอียงโค้งสวยจนแทบจะหัก ตอนแรกผมเห็นคิดว่าเป็นข้าวหอมของไทยที่เค้านำไปผสมคัดสายพันธุ์แล้วได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ แต่ไปๆ มาๆ ไม่ใช่ เพราะข้อดีของเค้าคือจะได้เมล็ดข้าวมากเป็นพิเศษ พอมาวันนี้เลยว่างจากหน้าที่การงานเลยมาค้นๆ ดูในข้อมูลปรากฏว่าเป็นดังนี้ ข้าวพันธุ์ผสมสายพันธุ์​ใหม่ของจีน ​หรือข้าว super rice...

ข้าวลืมผัว ข้าวดีของชาวม้ง คุณค่าทางโภชนาการสูง
4231 views

ข้าวลืมผัว ของชาวม้งที่เขาค้อ น่าสนใจ

เรื่องนี่ไปเจอที่มติชน เห็นชื่อข้าวแล้วแปลก เลยนำมาเผยแพร่ต่อเผื่อจะมีคนสนใจ เพราะเป็นเรื่องแปลก แต่ที่เขาค้อเค้ารู้จักกันดี ทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้าน ไ้ด้มีโอกาสแวะไปที่เขาค้อ และนอนกันที่เมืองน่าน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งมาเมื่อ ปี 2524 นอกจากการเรียนการสอนวิชาเกษตรแล้ว สถาบันแห่งนี้มีการศึกษาเรียนรู้...