ข้าวไทย

ข้อมูลข้าวไทย ข้าวหลากสายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ และข้าวชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการปลูกแบบธรรมชาติ

ข้าว กข 49 เน้นทำข้าวนึ่ง
127 views

ข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค

ในรายละเอียดรวมถึงเนื้อหาในการพิจารณาด้านส่งออกข้าวไทยไปสู่ประเทศอาเซียน หนึ่งในนั้นคือ จีน ยักษ์ใหญ่ของการนำเข้าข้าวจากหลายประเทศ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเภทข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค จะพบว่าในประเทศจีนมักมีการบริโภคข้าวประเภท Oryza Saiva ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในทวีปเอเซีย และเป็นข้าวส่วนใหญ่ที่มีการค้าขายในตลาดโลก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม... //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
103 views

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก

ข้าว ถือเป็นพืชอาหารที่สําคัญของคนไทย คนในเอเชีย และคนทั่วโลกรวมเกือบเจ็ดพันล้านคน จากพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของโลกในปี 2554 ซึ่งมีประมาณ 1,001.25 ล้านไร่ และได้เพิ่มขึ้นจาก 973.19 ล้านไร่ ในปีการผลิต 2551 ในจํานวนนี้เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวในทวีปเอเชียประมาณร้อยละ 90 โดยมี อินเดียเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับหนึ่งของโลก...

Geographical Indications Thailand
8145 views

ข้าว GI ไทย

หลายคนสงสัยว่า ข้าว GI คือข้าวอะไร จริงๆ แล้ว ข้าว GI นั้นเป็นข้าวธรรมดาๆ นี่เอง แต่มีข้อพิเศษตรงที่ว่าชื่อและลักษณะสามารถบ่งชี้ถึงถิ่นกำเนิดทางภูมิศาสตร์ได้ หรือในภาษาอังกฤษว่าไว้คือ Geographical Indications เป็นข้าวที่มีชื่อ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้กับแหล่งผลิตที่เป็นต้นกำเนิดของสิ้นค้านั้นๆ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน...

ลักษณะข้าว GI สายพันธุ์ไทย
146 views

ลักษณะข้าว GI สายพันธุ์ไทย

Geographical Indications หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า GI หมายถึง การเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการผลิตที่มีเอกลักษณ์ มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ผลิต สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นสินค้าที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง และมีลักษณะจำเพาะที่เป็นความพิเศษในตัวสินค้า และเกี่ยวพันธ์กับผู้ผลิตสินค้านั้นๆ //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
120 views

Thai Glutinous Rice on Market

ข้าวเหนียว จัดเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกกันมากในแถบภาคอีสานบ้านเรา และโดยเฉพาะในแถบอีสานตอนบนและทางภาคเหนือตอนบนของประเทศจะพบได้มากสุด นั่นก็เพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในแถบภูมิภาคนั่นเอง เนื่องจากประชากรในแถบนี้มีการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); หากพิจารณาจากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศเฉลี่ยในช่วงปี 52-53 จะพบว่ามีประมาณ 16.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ...

สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนดินเค็ม
7108 views

ข้าวทนน้ำเค็ม เกษตรก้าวไกล

จริงๆ ไม่ใช่อะไรใหม่ และอาจไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในการริเริ่ม พัฒนาพันธุ์ข้าวให้สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำกร่อย น้ำเค็ม และแหล่งเสื่อมโทรมที่มีปัญหาดินเค็ม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือ IRRI ที่กรุงมะนิลา สามารถปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวป่าที่พบได้ในน้ำกร่อย กับข้าวสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกขึ้นในสถาบันวิจัยเอง เพื่อให้ได้ ข้าวทนน้ำเค็ม ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พิเศษที่สามารถขับเกลือที่ดูดจากดินเค็มๆ ออกสู่อากาศทางใบได้...

ทำไมต้อง ปลูกข้าวแบบประณีต
8671 views

ทำไมต้อง ปลูกข้าวแบบประณีต

ทำไมล่ะ ปลูกแบบลุกลนได้ไหม ปลูกข้าวแบบโยนกล้าได้ไหม ปลูกแบบเหวี่ยงกล้าได้ไหม ทำไมต้องการปลูกข้าวระบบประณีต ทำแบบส่งๆ ไปไม่ได้เหรอ มีคำตอบให้รู้ แม้จะยังไม่รอบรู้ละเอียดมากนัก แต่วิธีการนี้ก็ยังคงเป็นไปได้อยู่ หากให้ผลผลิตไม่ดีเค้าคงไม่คิดวิธีขึ้นมาหรอกมั้ง ผมก็เดาส่งไปก่อน ก่อนจะนำเสนอข้อมูลในด้านจริง การปลูกข้าวระบบประณีต หรือในภาษาอังกฤษว่า System of Rice...

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
12470 views

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

วันนี้กลับมาที่เรื่องข้าวกันก่อนดีกว่า ก่อนจะไปหาข้าวเที่ยงให้อร่อยวันนี้ อยากนำเสนอสายพันธุ์ข้าวอีก 1 สายพันธุ์มาให้รู้จักกัน เนื่องจากเราคนไทยอยู่คู่กับ ข้าว มานานแสนนาน และข้าวที่นำเสนอวันนี้เป็นข้าวกล้อง แต่ไม่ใช่ข้าวกล้องธรรมดาทั่วไป เค้าคือ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง โดยข้าวกล้องหอมมะลิแดงนั้น จัดเป็นพันธุ์หนึ่งของข้าวหอมมะลิ มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนข้าวกล้องหอมมะลิเลย แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของธาตุเหล็ก มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือด ซึ่งจะเห็นชัดด้วยสีแดงในเมล็ดข้าว...

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
1874 views

เมื่อชาวนาตั้งราคาข้าวขายเอง

จากบทความเรื่อง เมื่อชาวนาลุกขึ้นมาสร้างตลาดเอง ทำให้ได้ข้อคิดหลายเรื่องเกี่ยวกับ ชาวนาไทย และนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องของนาข้าวอินทรีย์และการเกษตรอินทรีย์ทั้งหลาย ทำให้ได้รับคำตอบที่ว่า ทำไมชาวนาไทย ถึงยังคงหนีไม่พ้นกับคำว่า ยากจน เสียที ชาวนาขายข้าว แต่ข้าวไม่ได้ราคา เป็นปัญหาของใคร ผิดที่เกษตรกร หรือผิดที่ใคร เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตกในทุกยุคสมัยในประเทศเรา เมื่อรายได้จากการขายข้าวไม่มากพอเลี้ยงปากท้อง รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนและความเสี่ยงอื่น...

ทำเกษตรอินทรีย์ แบบ ข้าวคุณธรรม
2359 views

ทำเกษตรอินทรีย์ แบบ ข้าวคุณธรรม

จากที่เมื่อวานป่วย เลยได้มีโอกาสชมช่องเกษตรแบบเต็มตาทางฟรีทีวีเมืองไทย มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทางรอดเกษตรอินทรีย์และชาวนาในเมืองไทย จับใจความสำคัญและรายละเอียดได้น้อยมากเพราะพิษไข้ แต่ยังติดหนึ่งในคำๆ นึงได้ว่า "ข้าวคุณธรรม" ซึ่งนำเสนอไว้ดีมากเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ และจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น โดยที่ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์นั้น ต้องมีการรักษาศีล มีคุณธรรมนำก่อนจะส่งไปยังสินค้าที่ผลิต จึงอยากจะเขียนถึง ซึ่งหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ข้าวคุณธรรม หรือในภาษาอังกฤษจำกัดความไว้ว่า Moral Rice...