เกษตรอินทรีย์

รวมข้อมูลของ การทำเกษตรอินทรีย์ กับประโยชน์ของการเกษตรรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่หลาย พบกับการปลูกและการคัดเลือกสายพันธ์ที่ดีของในการทำการเกษตรรูปแบบนี้ได้ที่นี่ ที่เดียว

มะม่วงอินทรีย์
1717 views

ผู้บริโภค กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

Organic หรือ เกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยนั้น ไม่มีกฎหมายคุ้มครองคำว่า “เกษตรอินทรีย์” ทำให้ในวันนี้คนไทยที่ต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์จริงๆ กำลังสับสนกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่ใช้คำว่า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาหารปลอดภัย อาหารปลอดเคมี หรืออาหารไร้สารเคมี หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แท้จริง ทางเลือกง่ายๆ ทางหนึ่งก็คือการดูจากฉลากบน บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรอง (Logo) ขององค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ...

จะเป็นเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ
3721 views

เกษตรอินทรีย์ ไร้มลพิษ เพื่อธรรมชาติ

การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้น แต่ใช้วัสดุธรรมชาติแทน เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีทั้งในดิน น้ำ อากาศ และผลผลิตซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และรักษาสมดุลธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมรวมถึงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เรียกได้ว่า เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ก็ว่าได้ ตัวอย่างการใช้เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตง่ายๆ คือ การทำนาข้าวผ้าใบ - พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทำให้การปลูกข้าวเพื่อกินในครัวเรือนเป็นเรื่องง่ายๆ...

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
3122 views

แนะวิธีการเลือกซื้อผักออร์แกนิค

ในประเทศไทย และประเทศแถบเอเซียนั้น เริ่มมีการปลูกผักออร์แกนิค กันมากขึ้น เนื่องจากผักนั้น มักให้คุณค่าและประโยชน์ที่หลากหลาย ซ้ำยังเป็นการปลูกแบบธรรมชาติ ไร้ซึ่งสารพิษเจือปน และมีแหล่งขายผักอยู่ทั่วไปตามหัวมุมเมืองต่างๆ แต่หากว่าผู้บริโภคไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อผักชนิดนี้ ก็อาจได้ผักแบบไม่สดและอาจเป็นผักที่มีสารพิษเจือปนอยู่ก็เป็นไปได้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง อาหารออร์แกนิกก็เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพมากเป็นพิเศษ แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่จำเป็นต้องเลือกแบบ ออร์แกนิก ก็ได้ วิธีการเลือกผักกินเอง...