เกษตรอินทรีย์

รวมข้อมูลของ การทำเกษตรอินทรีย์ กับประโยชน์ของการเกษตรรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่หลาย พบกับการปลูกและการคัดเลือกสายพันธ์ที่ดีของในการทำการเกษตรรูปแบบนี้ได้ที่นี่ ที่เดียว

โรครากขาว ในยางพารา การปลูกยางพารา
1151 views

โรครากขาวในยางพารา

ปัจจุบันนี้ในหลายๆ จังหวัดทางภาคกลางตอนบนและภาคอีสานนั้น มีการปลูกยางกันเป็นล่ำเป็นสัน แต่ถึงแม้ว่า ยางพาราหลายสายพันธุ์จะสามารถนำไปปลูกได้ตามพื้นที่จังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดทางภาคใต้แล้ว ก็ยังคงต้องรับผลกระทบหลายอย่าง ทั้งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า ฝนที่ตกตามฤดูกาลน้อยกว่า สำคัญที่สุดนั้น คือโรคที่ทำลายต้นยางหลายชนิด โดยในจังหวัดหนองบัวลำภูเอง ก็มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 94,288 ไร่ ที่เป็นพื้นที่กรีดยางพาราทำรายได้แก่จังหวัด ในจำนวน 8,590...

ผักออแกนิก การปลูกผักออแกนิก ผักอินทรีย์
4753 views

ผักออร์แกนิกอยู่หนใด??

Where's the Organic Product??? กับหลายๆ คำถามที่คนสนใจกินผักเป็นชีวิตจิตใจจะถาม และเป็นคำถามแรกที่จะขาดไม่ได้เลย ตรงข้ามกับผู้ขายที่อาจจะกล่าวได้ว่า ลูกค้าผักออแกนิคอยู่แห่งไหน เพราะการทำตลาดของผักออแกนิค เป็นเรื่องที่ยากยิ่งในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เพราะเสียงที่ได้รับฟังมาจากหลายๆ ปากว่า หาลูกค้ายาก ขายยาก แต่ตรงข้ามกับผู้นิยมบริโภคผัก เพราะหาแหล่งผลิตยากเหมือนกัน การจะถามหาผักออแกนิค...

เทคนิคการ ปลูกพริกขี้หนู แบบธรรมชาติ ไร้สารพิษ
14280 views

ผักปลอดสารพิษ ไม่ไร้สารพิษ

ขึ้นชื่อว่าผักปลอดสารพิษ หลายคนก็ยังคงคลางแคลงใจอยู่ว่า เอ๊ะ ตกลงผักชนิดนี้การปลูกมีการใช้สารพิษหรือไม่อย่างไร หรือใช้ แต่ทำไมถึงต้องเรียก ผักปลอดสารพิษ เพราะบางคนเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษ ต้องไม่ใช้สารพิษใดๆ ในการบำรุงดูแลให้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แม้ว่าผักปลอดสารพิษจะปลอดภัยอย่างแน่นอน แต่กระบวนการและขั้นตอนจำเป็นต้องมีสารพิษเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งพืชผักเติบโตนำไปบริโภคได้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนผ่านกระบวนการอย่างไร จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชผักต้องมีการเตรียมดินในขั้นแรกเหมือนกับการเกษตรประเภทอื่น คือ...

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
2975 views

ฉลาดกินผัก ให้ปลอดสารพิษ

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ ที่ถูกวิธี ผักชนิดนี้ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว จัดเป็นผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีในการปลูก แต่มีฤทธิ์ตกค้างไม่นาน และไม่ใช่สารต้องห้าม สามารถใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิตได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยว กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ จะทำการ "งดใช้สารเคมี" ต่างๆ และเว้นระยะเวลาให้สารเคมีที่ใช้ไปแต่แรกสลายตัว จึงจะเก็บเกี่ยวผักนั้นได้ ผักชนิดนี้อาจมีปริมาณสารเคมีที่ยังคงตกค้างบ้าง แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค...

การเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อ น้ำเค็ม แบบ เกษตร อินทรีย์
6447 views

เพาะเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อ แบบ เกษตรอินทรีย์

หอยเป๋าฮื้อ จัดเป็นหอยทะเลฝาเดียวที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในน้ำทะเลสะอาดเท่านั้น โดยระดับความเค็มของน้ำอยู่สูงระหว่าง 32-33 ส่วนใน 1000 ส่วน และชอบอาศัยอยู่ตามแนวหินหรือปะการัง ซึ่งจัดเป็นหอยที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivotous feeder) โดยขูดกินตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายขนาดเล็กสีแดง สีน้ำตาลและสีเขียวที่เกาะติดอยู่ตามก้อนหินต่างๆ หอยเป๋าฮื้อ เป็นสัตว์น้ำที่ถือได้ว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีรสชาติดี แต่มีราคาแพง...

เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง ศัตรูพืชของชาวสวน มันสำปะหลัง
4020 views

รอบรู้เรื่อง เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เป็นปัญหาหนักอกของชาวสวนมันก็ว่าได้เพราะการระบาดของเพลี้ยแป้งนั้นรุนแรงมากในหลายพื้นนี้ ถึงจะบอกว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งเองจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ระยะห่างจากพื้นที่ระบาด สภาพภูมิอากาศ ลักษณะของดินที่ปลูก หรืออายุของต้นมันสำปะหลังขณะถูกทำลาย แต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างทั่วถึงกัน เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูด ลำตัวมีขนาดเล็ก อ่อนนุ่ม มีไขแป้งปกคลุมลำตัว มีเส้นแป้งอยู่รอบลำตัว ที่พบระบาดในมันสำปะหลัง ปัจจุบันพบแล้วอย่างน้อย 4 ชนิด...

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์
4778 views

เกษตรอินทรีย์ กับความเป็นธรรมในอาชีพ

การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ หลายๆ ส่วนย่อมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครัวเรือน หลักการสำคัญ 4 ข้อของเกษตรอินทรีย์ คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ ในด้านของมิติแห่งความเป็นธรรมนั้น เกษตรอินทรีย์ ควรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรม ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิตที่แวดล้อม โดยความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม...

ปลูกมะเขือเทศ ช่วงฤดูหนาว organic-tomatoes
1276 views

เมืองแก ปลอดเหล้า นาข้าวเกษตรอินทรีย์

ที่เทศบาลตำบลเมืองแก ตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แห่งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งของชุมชนต้นแบบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ภายหลังได้ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ จนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชนที่ชอบทะเลาะวิวาทให้หันมาสามัคคีกัน ซึ่งหมู่บ้านปลอดเหล้าแห่งนี้ ที่จากเดิมผู้นำชุมชนและลูกบ้านถูกเรียกติดปากว่า ขี้เมา แต่พลิกผันมาเป็นผู้ชักชวนคนในหมู่บ้านให้เลิกเหล้า...

สวนผัก และ แปลงผัก เกษตรปลอดสารพิษ
2171 views

ข้อแนะนำในการบริโภค อาหารปลอดสารพิษ

จากความตื่นตัวในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ เช่น ข้าว พืชผัก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะว่าไปก็เป็นดาบสองคมในด้านบวกนอกจากผู้บริโภคได้กินอาหารที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนและปลอดภัยต่อร่างกายแล้ว ก็ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หันมาผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ แต่ในทางกลับกัน หากพ่อค้าและผู้ผลิตบางรายเห็นแก่ได้ย้อมแมวขายอาหารปลอดสารพิษ กันเกลื่อนเช่นในขณะนี้ ผู้บริโภคย่อมเสียเปรียบ จ่ายเงินแพงขึ้นยังไม่เท่าไหร่ แต่หลงเชื่อว่าปลอดภัย ก็เลยไม่ระมัดระวังในการบริโภค นี่สิน่าเป็นห่วง ในที่สุด "ขบวนการขึ้นป้ายปลอดสารพิษ"...

กินผักปลอดสารพิษที่ วังน้ำเขียว
1402 views

อาหารปลอดสารพิษ ไกลอันตราย

ปัจจุบันนี้หลายๆ คนให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า การบริโภคอาหารชีวจิต อาหารประเภทมังสวิรัติ อาหารเจ และการเลือกดื่มอาหาร น้ำผักเพื่อสุขภาพ นั้นเริ่มที่จะแพร่หลายสู่คนเมืองมากขึ้น ดังจะสังเกตุได้จากร้าน อาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น เป็นอาหารปลอดสารพิษ เป็นอาหารที่มาจากแหล่งเพาะปลูกแบบอินทรีย์อย่างแท้จริง...