เกษตรพอเพียง

ทฤษฎีการเกษตรแนวใหม่ การทำสวนเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่จำกัด สวนเกษตรผสมผสาน การเกษตรแบบใหม่

เกษตรอินทรีย์

ชื่อนี้สำคัญไฉน ปกติทั่วไปการเกษตรไทยๆ นิยมของนอก คือนิยมนำปุ๋ยเคมีเข้ามาเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลต่างๆ นับตั้งแต่อดีตที่มีการคิดค้นปุ๋ยเคมีขึ้นมาแล้ว และเทคโนโลยีใหม่ๆ รุดหน้าไปมากทำให้เกษตรกรไทยที่ยังคงวิถีเดิมๆ อยู่ไม่ได้ หรือไม่อยากจะอยู่ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันบังคับแกมข่มขู่ให้หันเข้าหาวงจรเคมี เพิ่มผลผลิต เพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋า โดยที่ไม่ได้คิดเลยว่า กำลังก้าวเท้าเข้าไปพบกับความยากจนยิ่งขึ้นๆ แต่ในปัจจุบันเกษตรกรไทยเริ่มที่จะสุดโต่ง และย้อนหันหลังกลับไปพบว่า วิธีแบบดั้งเดิมนั่นแหละ คือวิธีที่ดีที่สุด...

ด้วงแรด-ด้วงไฟ ปัญหาในสวนมะพร้าว

โดยเฉพาะด้วงแรด ด้วงไฟ มักจะมีปัญหากับชาวสวนมะพร้าวเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงปี 2547 มีข่าวว่าแมลงดำหนามซึ่งเป็นแมลงจากต่างประเทศเข้ามาทำลายสร้างความเสียหายให้แก่สวนมะพร้าวในพื้นที่ปลูกสำคัญของประเทศไทยหลายจังหวัด จนถึงขณะนี้พบการระบาดถึง 10 จังหวัดคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3 แสนไร่ การกำจัดแมลงดำหนามนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่ซึ่งใช้ได้ผลแล้วในประเทศเวียดนาม ที่เผชิญกับการระบาดของศัตรูร้ายตัวนี้ คือ การกำจัดโดยวิธีทางชีวภาพ หรือ ใช้แมลงกำจัดแมลง...

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง
9912 views

ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และ รมว.มหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะระดับชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 บนเนื้อที่ 5 ไร่...

315843 views

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางปฏิบัติ

การทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด ทำยังไง คิดแบบไหน ต้องเดินตามรอยเท้าพ่อก่อนถึงจะรู้ จากแนวความคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นแนวคิดแบบทฤษฎีใหม่นั้น เกิดขึ้นโดยใช้หลักทางความคิด ให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารงานการเกษตร อย่างเป็นระบบแบบแผน ซึ่งพิสูจน์ไว้แล้วว่า ทำได้จริงๆ จากพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 นี้เอง...

ปลูกผักสวนครัวในกระสอบ
1895 views

ปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำลด

จังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย มีการปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำชีลด รายได้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำ หลังแม่น้ำชีที่ลดลงเนื่องจากภัยแล้งทำให้เกษตรกรตามลุ่มแม่น้ำมีพื้นที่เพาะปลูกผักเพิ่ม เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ที่มหาสารคาม เกษตรกรโกสุมพิสัยไม่ห่วงเรื่องแม่น้ำชีลดระดับน้ำลงเกือบ 10 เมตร เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง มีการปลูกผักสวนครัวได้รับผลตอบแทนสูง เหตุน้ำลดมีพื้นที่ปลูกเพิ่ม ทั้งดินมีคุณภาพ โอ่มีรายได้ช่วงหน้าแล้งกว่าวันละ 1,000 บาท นางมณีจันทร์...