การเลี้ยงสัตว์

รวมทุกข้อมูล การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ การเลี้ยงปลาดุก ปศุสัตว์ ประเภทต่างๆ เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ดี

ขั้นตอนการเลี้ยงหมูหลุม
1899 views

หมูตัดแต่งหน่วยพันธุกรรมพันธุ์ใหม่

การสร้างหมูมิตรสิ่งแวดล้อม มีขนาดรูปร่างและรสชาติเหมือนหมูธรรมดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนาดา ได้สร้างหมูตัดแต่งหน่วยพันธุกรรมพันธุ์ใหม่ขึ้นสำเร็จ เป็นครั้งแรก อวดว่าเป็นหมูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์เป็นที่สุด หมูซึ่งถูกตั้งชื่อให้ ว่า "หมูเอนไวโร" มีรูปร่าง เสียงร้อง ตลอดจนมีรสชาติเหมือนกับหมูธรรมดามาก แต่มันถูกตัดแต่งยีน โดยเอายีนของหนูและแบคทีเรีย อี.โคลิ ยัดสอดเข้าไปไว้ในดีเอ็นเอ...

การเลี้ยงปลาทับทิม
1378 views

ฟาร์มปลาทับทิม รายได้ดีกำไรงาม

ปลาทับทิม จัดเป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้ทุ่มเทงบประมาณและเวลาด้านการศึกษาพัฒนาสายพันธุ์ นำเทคโนโลยีการเพาะลูกปลาในน้ำทะเล แล้วใช้อาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงเพื่อเลี้ยงให้เจริญเติบโต โดย นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ กก.ผจก.อาวุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บอกว่า ข้อดีของปลาทับทิม เป็นปลาที่ถูกพัฒนามาให้เลี้ยงในแม่น้ำที่มีน้ำไหล ซึ่งจะเป็นปลาที่ค่อนข้างสะอาด ดังนั้นจะไม่สนับสนุนให้ไปเลี้ยง ในบ่อดินเหมือนปลานิล...

การเลี้ยงหมูหลุม
13263 views

การเลี้ยงหมูหลุม แบบธรรมชาติ

หมูหลุม นั้นเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกกรรมวิธีการเลี้ยงหมูชนิดหนึ่ง วิธีดังกล่าวคือการเลี้ยงแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม ไม่ใช่เป็นพื้นปูนแบบในการเลี้ยงปกติ ต้นแบบดั้งเดิมมาจากประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทำงาน และยังเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์...

enviropig หมูเอนไวโร สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
25380 views

การเลี้ยงหมูหลุม แบบต้นทุนต่ำ

ปัจจุบัน การเลี้ยงหมู นั้นนับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิธีการเลี้ยงในแบบปกติ เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากการที่ต้องซื้ออาหารสำเร็จ หรือวัตถุดิบต่างๆ มาผสมเป็นอาหารของหมู ในราคาค่อนข้างสูง เพราะส่วนผสมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้นำมาจากภายในท้องถิ่น รวมทั้งวัตถุดิบบางส่วนก็เป็นสารเคมีซึ่งไม่เป็นผลดีในการนำมาบริโภคทั้งคนและสัตว์ แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนก็ตามที นอกจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากแล้ว การเลี้ยงหมู ในปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีค่อนข้างมาก น้ำที่ไหลออกจากคอกหมูไม่สะอาด...

การเลี้ยงหมูหลุม
9933 views

เลี้ยงหมูหลุมแบบชาวบ้าน ต้นทุนต่ำ กำไรงาม

ติดค้างเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม มาหลายวัน จากบอร์ดเกษตร วันนี้มาเสนอ การเลี้ยงหมูหลุมแบบชาวบ้าน และนำภาพ กับวิธีการหมักอาหารให้กับหมู มาฝาก ขอบคุณ อบจ.ตาก ที่จัดการฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุมขึ้น เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมขึ้นที่ บ้านปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก และได้รับการสนับสนุนลูกหมูมาจำนวน...

หมู
4905 views

การเฝ้าระวังการเกิดโรค PRRS โรคหูม่วงในสุกร

จากข้อมูลสำคัญของโรคหูม่วงที่พบในหมูนั้น รายละเอียดคือเป็นโรคที่เกิดในลูกสุกร ลักษณะอาการเบื้องต้นคล้ายกับอหิวาต์สุกร ซึ่งบางครั้งเรียกว่า โรคหูม่วง เกิดจากเชื้อไวรัส โดยที่ความรุนแรงของโรคจะเกิดจากการจัดการฟาร์มและการสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การตายของสุกรเกิดจากภาวะโรคแทรกซ้อน ถุงหุ้มปอดจะหนาตัว การควบคุมโรคที่ดี คือ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ / การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค / ไม่ซื้อสุกรที่ไม่ทราบแหล่งที่มา ที่สำคัญไม่ใช่โรคที่ติดต่อสู่คน ไทยรัฐวันนี้...

เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน ต้นทุนต่ำ 3 เดือนรวย
42846 views

เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน ต้นทุนต่ำ 3 เดือนรวย

หากคุณอยากมีรายได้เสริม เพิ่มเติมจากรายได้หลักและมีการลงทุนไม่สูงมาก หรืออยากทำอาชีพเสริมแต่ไม่มีต้นทุนมากพอ และพอมีพื้นที่อยู่บ้างเล็กน้อยในบริเวณบ้าน เราขอแนะนำอาชีพอิสระที่น่าสนใจ คือ การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อปูน ซึ่งเป็นอาชีพที่ลงทุนด้วยเงินลงทุนไม่มากนัก แต่รายได้ดีเนื่องจากปลาดุกตลาดรับซื้อค่อนข้างกว้าง ขายได้แน่ๆ หรือคุณจะเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคภายในครอบครัวของคุณก็ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ทำบัญชีครัวเรือนได้ไม่ขัดสน โดยปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็ว ปลาชนิดนี้สามารถนำมาเลี้ยงได้ทั้งในบ่อปูนซีเมนต์ บ่อพลาสติก หรือบ่อดิน...

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย สุทัศน์ รอดคลองตัน
6056 views

เลี้ยงปลาดุกให้เป็นปลาเนื้ออ่อน

ปกติทั่วไปในเรือกสวนไร่นามักจะมีปลาดุกนาให้จับกินอยู่เสมอไม่ขาด ในช่วงก่อนเข้าหน้าแล้ง ปลาจะหนีน้ำหาที่จำศีล หรือจับคู่ และช่วงเข้าหน้าฝนใหม่ๆ ปลาจะออกมาหาที่วางไข่ ส่วนใหญ่นักจับปลาจะได้ปลาเนื้อดีตัวใหญ่ไว้เป็นอาหาร แต่หากเป็นบ่อเลี้ยงในสวนเกษตรพอเพียงนั้น จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิดทั้งปลานิล ทับทิม ปลาช่อน ปลาดุก ทำอาหารในหลากหลายเมนูอร่อยยิ่ง โดยเฉพาะปลาดุกสามารถนำมาทำอาหารได้อร่อยหลายอย่าง เนื้อปลาดุกไม่เหนียวมากโดยเฉพาะปลาดุกนา ปลาดุกด้าน เนื้อจะมีความแน่นมากกว่าปลาดุกอุย แต่หากเป็น...