ลงประกาศ ข่าวสาร พูดคุยกัน รับโฆษณาสินค้า

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

รับลงโฆษณาสินค้า สร้าง Backlink คุณภาพ อย่างเดียว หรือมีเนื้อหาและแนบลิ้งด้วยบน Guest Post รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ใครอยากลงประกาศขายสินค้า หรือโพสประกาศฟรี โปรดติดต่อที่ ติดต่อเรา กฏข้อห้ามเล็กน้อย ไม่อนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบัน การเมือง หมิ่นประมาท การพนันและผิดกฏหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับทุกกรณี

สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทย สู่ตลาดคู่ FTA

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
145 เข้าชม
ทำเกษตร
(@admin)
กระทู้: 162
สมาชิก Admin
หัวข้อเริ่มต้น
 

ในยุคปัจจุบันที่สถานการณ์การแข่งขันในตลอดโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนก็ล้วนหันไปทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “FTA” จึงทำให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องทำตลาดสินค้าส่งออกของไทยใน FTA ตามไปด้วย เพื่อที่จะให้สามารถก้าวทันตลาดโลกได้ แล้ว FTA คืออะไร? สินค้าส่งออกของไทยอะไรบ้างที่ส่งออกในประเทศคู่ FTA? เราจะพาคุณไปหาคำตอบ

ทำความรู้จัก FTA

FTA หรือ Free Trade Area คือ เขตการค้าเสรีที่เป็นการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยจะยกเลิกภาษีศุลกากร และมาตรการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้แก่กันและกัน และอาจรวมถึงการให้ความร่วมมือในการเปิดตลาด การค้า การให้บริการ และการลงทุนในประเทศด้วย

อัปเดตสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA (มกราคม – ตุลาคม 2565)

สินค้าส่งออกไทยไปตลาดคู่ FTA จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรม โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สรุปสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA ในช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม 2565ไว้ดังนี้

การส่งออกสินค้าเกษตร

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตร ได้แก่ กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ สู่ตลาดโลก 22,697.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ โดยแบ่งเป็นการส่งออกไปยังกลุ่ม 18 ประเทศคู่ FTA มูลค่า 15,998.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าหดตัว 1.1% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยตลาดคู่ FTA ที่ขยายตัวได้ดีในช่วงเวลานี้ก็คือ ญี่ปุน (ขยายตัว 8.2%) มาเลเซีย (ขยายตัว 2.6%) เกาหลีใต้ (ขยายตัวรอยละ 41.1%) อินโดนีเซีย (ขยายตัว 55.6%) และสิงคโปร์ (ขยายตัว 14.4%)

ส่วนสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (ขยายตัว 14.8%) ไก่แปรรูป (ขยายตัว 15.8%) ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง (ขยายตัว 23.9%) ข้าว (ขยายตัว 0.3%) กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (ขยายตัว 12.7%)

การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปไปสู่ตลาดโลก 19,438.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งในส่วนของการส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ จะมีมูลค่าอยู่ที่ 12,626.0 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 26.2% และคิดเป็น 65.0% ของการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา จีน เวียดนาม และเมียนมา โดยสินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาล ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ และอาหารสัตว์เลี้ยง

ส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ น้ำตาลทราย (ขยายตัว 114.2%) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ (ขยายตัว 54.5%) อาหารสัตว์เลี้ยง (ขยายตัว 11.1%) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป (ขยายตัว 8.6%) และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ขยายตัว 6.6%)

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปสู่ตลาดโลก 190,672 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งในส่วนของการส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ จะมีมูลค่าอยู่ที่ 107,527.1 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.8% และคิดเป็น 56.4% ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย และฮ่องกง โดยตลาดคู่ FTA ที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยขยายตัวได้ดีในช่วงเวลานี้ก็คือ เวียดนาม (ขยายตัว 5.6%) ออสเตรเลีย (ขยายตัว 4.2%) อินเดีย (ขยายตัว 24.1%) มาเลเซีย (ขยายตัว 7.4%) และอินโดนีเซีย (ขยายตัว 13.0%)

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ เม็ดพลาสติก (ขยายตัว 0.9%) อัญมณีและเครื่องประดับ (ขยายตัว 57.6%) แผงวงจรไฟฟ้า (ขยายตัว 6.5%) ผลิตภัณฑ์ยาง (ขยายตัว 8.0%) และเครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ขยายตัว 9.8%)

คาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทย 2566

สำหรับสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยในปี 2566 นั้น นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้เปิดเผยว่า สรท. คาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยในปี 2566 จะมีการขยายตัวขึ้นที่ 2 – 3% หรือมีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด – 19 มากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องจับตามองให้ดีก็คือ สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของตลาดหลักเกิดการชะลอตัวได้ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนอย่าง ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน หรือปุ๋ย เป็นต้น โดย สรท. คาดว่า ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีหน้าเลย

ความสำคัญของบริการประกันภัยขนส่งสินค้ามูลค่าสูง

จากข้อมูลสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA (มกราคม – ตุลาคม 2565) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า กลุ่มสินค้าที่ยังคงมีการเติบโตและขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องก็คือสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่มีการขยายตัวมากขึ้นถึง 57.6% ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับใครก็ตามที่อยากจะมาลองจับธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปต่างประเทศ เพราะมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม การที่จะทำธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น สิ่งสำคัญก็คือการวางระบบขนส่งสินค้าที่มีความปลอดภัย เนื่องจากอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง หากเกิดการสูญหาย หรือเกิดเหตุโจรกรรม ย่อมสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจที่ทำธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับจึงควรให้ความสำคัญกับการทำ เพื่อลดความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และเลือกใช้ โดยตลาดประกันภัยที่ใหญ่และมีความน่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงโดยเฉพาะ ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับการทำธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น

สรุปเรื่องตลาดสินค้าส่งออกของไทย 2566

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนตุลาคม 2565 และการคาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทย 2566 ที่เรานำมาสรุปให้อ่านในบทความนี้ จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ตลาดสินค้าส่งออกของไทยก็ยังคงมีการเติบโตและขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเลย

ที่มา : www.aeginc.co/valuable-assets-courier
www.aeginc.co/service/th-services-courier/

 
โพสต์ : 21/03/2023 12:40 pm
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

บทความน่ารู้

ทำไมชาวนาไทย ไม่รวยซักที

จากต้นฉบับงานเขียนเรื่อง “ทำไมชาวนาไม่รวย…ทุกวันน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การขยายพันธุ์พืช

ปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ ทำง่าย ได้ต้นเยอะ

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เริ่มแนวคิดนี้จากบทความของ คุณคม

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การเพาะเห็ดในโอ่ง วิธีทำให้ได้ผลผลิตดี

การเพาะเห็ด ใช่ว่าจะจำกัดแค่เทคนิคเดิม ๆ เพราะมีหลายปัจ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การเพาะเห็ดนางฟ้า สร้างรายได้

การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้ได้ผลผลิต จะมีระบบการผลิตที่แยกได้

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้กำเนิดแนวคิด สวนเกษตรคอนโด 9 ชั้น

คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือ ลุงนิล อายุ 66 ปี จากชุมพร ผู

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การปลูกแก้วมังกร เริ่มต้นวิธีง่าย ๆ แต่ได้ผลผลิตจริง

แก้วมังกร เป็นผลไม้นอกสายตาของนักเกษตร มีน้อยบ้านที่จะป

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม