ไว้สำหรับการแจ้งข่าวสาร ลงประกาศฟรี หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Notifications
Clear all

สำหรับแจ้งข่าวสาร สาระสำคัญสำหรับชาวเกษตรและผู้ที่ผ่านมาเห็น ลงเนื้อหาข่าวประจำวันที่จำเป็นต้องรู้ของเกษตรกร หรือสมาชิกได้รับทราบ เข้ามาแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประกาศขายสินค้าฟรีได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สมาชิกจะสามารถลงเนื้อหาได้ฟรี เฉพาะในหมวด ประกาศฟรี เท่านั้น)

กฏข้อห้ามคือห้ามโพสต์เกี่ยวกับสถาบัน การเมือง การหมิ่นประมาท เนื้อหาการพนันและผิดกฏหมายทุกกรณี รวมไปถึงห้ามลงเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและเนื้อหาที่เจาะจงสำหรับผู้ใหญ่ (18+)

หากผิดเงื่อนไขจะลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ปศุสัตว์แถลงข้อเท็จจริง กินไก่ไทยที่ฉีดยาปฏิชีวนะ เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่


คนหลังสวน
Posts: 51
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 2 years ago

ข่าวบทความจาก มติชนออนไลน์เมื่อ 12 พย.64 เรื่อง ปศุสัตว์แจงข้อเท็จจริง ไก่ไทยฉีดยาปฏิชีวนะ-ฮอร์โมน ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่ นั่นถือได้ว่าผู้สื่อข่าว ได้แจ้งข้อมูลว่า กรณีเพจบนเฟสบุ๊กได้โพสต์ข้อมูลให้ผู้อ่าน ได้ระบุว่ามีการฉีดสารอะนาโบลิกสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในไก่ ส่งผลทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งนั้น

ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงว่าเป็นข่าวลวง ข่าวดังกล่างไม่มีข้อมูลความจริง และผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ล่าสุดตามเพจเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมออกมาระบุว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

ไก่ไทยฉีดฮอร์โมน ผู้บริโภคเสี่ยงเป็นมะเร็งจริงหรือไม่

นั่นถือได้ว่าข้อเท็จจริงในปัจจุบันไม่มีการใช้ฮอร์โมนและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในฟาร์มเลี้ยงไก่ และจากการเลี้ยงไก่ในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้ไก่เติบโตได้ดีและมีสุขภาพแข็งแรง ประกอบไปด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้เป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วมีความทนทานต่อโรค การมีระบบการป้องกันโรคที่ดี

มีการเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัย มีการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GAP รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตอาหารที่มีสารอาหารเหมาะสมกับช่วงวัยของการเติบโตและความต้องการของไก่ สามารถคำนวณและผสมอาหารสำเร็จรูปให้ได้สารอาหารตรงตามความต้องการของสายพันธุ์ ทำให้ไก่มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเสริมสารเร่งโตและใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้แม้กระนั้นในฟาร์มมาตรฐาน GAP ทุกฟาร์มต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มในการควบคุมดูแลในการตรวจสอบทั้งด้านสุขภาพสัตว์ ควบคุมการใช้ยา สารเคมีและการจัดการด้านอื่นๆ ในฟาร์มด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวะอย่างผิดวัตถุประสงค์และไม่สมเหตุสมผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในไก่แน่นอน

ประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหาร กำหนดว่าการใช้ฮอร์โมนในไก่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และห้ามการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 417/2528 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2529 ให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ Hexoestrol ของฮอร์โมนที่ใช้ในสัตว์ปีก หากมีการลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมาย และหากนับจากวันที่ประกาศจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลาเกือบ 35 ปีแล้วที่มีการใช้กฎหมายนี้ โดยผิดทั้งต่อกฎหมายของประเทศไทยและขัดต่อข้อบังคับของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นนั่นถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทย

กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกัน ได้มีการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจและขอยืนยันว่าการเลี้ยงไก่ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผล จึงขอฝากให้ผู้บริโภคควรเลือกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการตรวจสอบจากระบบมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยดูจากตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ โดยทั้งผู้บริโภคโดยทั่วไปให้สังเกตสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ก่อนเลือกซื้อ เนื่องจากมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP 100% ผลิตจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน สถานที่จำหน่ายถูกสุขอนามัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

บทสรุปของเรื่องนี้เช่นนั้นแล้ว ข่าวที่เกี่ยวกันกับการโพสต์ดังกล่าวเรื่อง ไก่ไทยฉีดฮอร์โมน ผู้บริโภคเสี่ยงเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ นั้นไม่มีข้อมูลความจริง และในปัจจุบันไม่มีการใช้ฮอร์โมน หรือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงไก่แล้ว

Share:

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้