การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

รับลงโฆษณาสินค้า สร้าง Backlink ด้วย Guest Post รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ใครอยากลงประกาศขายสินค้า หรือโพสประกาศฟรี โปรดติดต่อที่ ติดต่อเรา กฏข้อห้ามเล็กน้อย ไม่อนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบัน การเมือง หมิ่นประมาท การพนันและผิดกฏหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับลงทุกกรณี

สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟแพงในปัจจุบัน

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
204 เข้าชม
ทำเกษตร
(@admin)
กระทู้: 119
สมาชิก Admin
หัวข้อเริ่มต้น
 

สาระประโยชน์ในเรื่องนี้ มาจากการเปิดเผยของสื่อหลายเจ้า หนึ่งในนั้นจะเป็นดังเช่นสำนักข่าวดัง ที่แนะนำเกี่ยวกับ ต้นทุนค่าไฟ และก็วิธีการคำนวณค่าไฟ รู้ไว้ก่อนโดนเอาเปรียบ

จากข่าวเรื่องนี้ เขาระบุไว้ว่า ค่าไฟฟ้า ทำไมแพง มีต้นทุนที่มาจากอะไรบ้าง พร้อมเปิดวิธีคำนวณค่าไฟแบบง่าย คลายข้อสงสัยหลังข่าวการปรับขึ้นค่าเอฟที (Ft) งวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เพื่อให้ง่ายต่อการลงมือคำนวณแบบทดสอบ ดูว่าทำไมค่าไฟถึงแพง

เพราะจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การคิดค่าไฟฟ้า รวมทั้งองค์ประกอบค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า หลังประชาชนเกิดความสงสัยกรณีที่มีการขึ้นค่าไฟฟ้า โดยปรับค่าเอฟที (Ft) งวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย สรุปว่า ทำไมแพงจัง

สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้น

ซึ่งองค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 ส่วน ความหมาย

1. ค่าไฟฟ้าฐาน ทบทวนทุก 3-5 ปี แล้วก็จะแบ่งเป็น ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า สายส่งและก็สายจำหน่ายไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ผลตอบแทนที่เหมาะสม ร่วมกับภาษีเงินได้, ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐ

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ปรับทุก 4 เดือน เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย ที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น ค่าเชื้อเพลิงร่วมด้วยค่าซื้อไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน หรือ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐ

3. ค่าบริการรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า เช่น การจดหน่วย การจัดพิมพ์ จัดส่งบิล รวมถึงการบริการ

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ส่วนนี้ หากจะดูว่า เขาคิดคำนวณค่าไฟฟ้าให้ถูกต้องไหม ดูวิธีคิดคำนวณแบบสบาย ๆ ที่ทำได้เอง ดังนี้

วิธีคำนวณค่าไฟฟ้า

1. ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร จะได้ผลลัพธ์ = A

2. จากนั้น นำผลลัพธที่ได้ (A) x กับจำนวนหน่วยไฟฟ้า จะได้ผลลัพธ์ = B

3. ร่วมด้วยนำผลลัพธ์ (B) + ค่าบริการรายเดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะได้ผลลัพธ์ = ค่าไฟฟ้าที่แท้จริง

โดยค่าไฟฟ้าที่จ่ายจะแบ่งเป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย, กิจการขนาดเล็ก, กิจการขนาดกลาง, กิจการขนาดใหญ่, กิจการเฉพาะอย่าง, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร, กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร แล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

สาเหตุที่มีผลให้ค่า Ft เพิ่มขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ข้อมูลว่า สาเหตุหลักๆ มาจากสัดส่วนการใช้ Spot LNG ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยประกอบไปด้วยพม่าที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลก สรุปได้ดังนี้

เปิดวิธีคำนวณค่าไฟ เหตุใดถึงแพงจัง

1. ปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศที่ลดลงจากเดิม ทำให้ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวแบบสัญญาจร (Spot LNG) เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาดบวกกับผันผวน ซึ่งมีราคาแพงกว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ดังนั้น การทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้นำมัน จะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. การผลิตก๊าซธรรมชาติจากพม่ามีแนวโน้มที่จะไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 รวมถึงต้นปี 2566 ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการนำเข้า LNG มากกว่า ที่ประมาณการไว้เดิม

3. สถานการณ์ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุน เนื่องมาจากมีความต้องการใช้พลังงานน้อย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อมาในปลายปี 2564 หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ LNG มีมากกว่ากำลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคาประกอบไปด้วยการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2564 ประกอบไปด้วยต่อเนื่องตลอดปี 2565 รวมไปถึงปี 2566

4. สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังยุโรป ทำให้ความต้องการ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปบวกกับส่งผลกระทบทางอ้อมต่อราคา LNG ในตลาดเอชีย

กกพ. ได้บริหารจัดการบนพื้นฐานของการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดยไม่กระทบต่อศักยภาพการให้บริการพลังงานของผู้ให้บริการหรือ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเท่าที่จำเป็น รวมทั้งยังยึดมั่นในการรักษาความมั่นคงหมายรวมไปถึงมีเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศเป็นสำคัญ

อ้างอิง : www.tnnthailand.com/news/wealth/123022/

เรียบเรียงใหม่โดย : วิธีคำนวณค่าไฟ อย่าพลาดเรื่องราวใหม่ ๆ จากที่นี่ ที่เดียว รับโฆษณาสินค้า กับเว็บเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ขอบคุณที่ติดตามเข้ามาอ่าน

 
โพสต์ : 24/08/2022 3:35 pm

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้